Præhospital

En god dag for Falck

Tirsdag blev en god dag for Falck, der først vandt den indledende runde i Region Sjællands ambulanceudbud og derefter vandt så mange delområder, som det var muligt at vinde i Region Hovedstadens udbud. Falck hæfter sig blandt andet ved, at redningskorpset fik topkarakter for både kvalitet, leveringssikkerhed og pris i Region Sjælland.

Google Maps
Brandvæsen

Borgmestre underskriver aftale om nyt beredskab

I dag mødes borgmestrene fra Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner for at underskrive en fælles erklæring om at danne et fælles beredskab i Østjylland. Dermed tages første spadestik til en ny og større enhed, der skal stå for at forhindre og begrænse skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer i de fire kommuner.

Brandvæsen

Udskilningsløb blandt skadeservicefirmaer

For få måneder siden gik et af landets største skadeservicefirmaer, Skadeservice Danmark, konkurs, og der er et udskilningsløb i gang blandt de øvrige skadeservicefirmaer. Selskabet SSG har store underskud og har sagt farvel til ca. 40 medarbejdere. Ingen af de større selskaber har penge til opkøb, så der forventes flere konkurser i branchen.

Brandvæsen

Ledelse udpeget i Sydvestjysk Brandvæsen

Den første af de nye beredskabsenheder har Sydvestjysk Brandvæsen nu udpeget den øverste ledelse af beredskabet. Sydvestjysk Brandvæsen er en sammenlægning af beredskaberne i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, og det nye brandvæsen med et samlet budget på ca. 40 mio. kr. etableres allerede fra årsskiftet.

Brandvæsen

Gebyr for blinde alarmer stiger til 5.125 kr.

Fra årsskiftet kan landets brandvæsener opkræve et gebyr på 5.125 kr. for udrykning til en blind alarmer. Gebyret skal dække brandvæsenernes udgifter i forbindelse med de forgæves udrykninger, og i forhold til det nuværende gebyr er der tale om en stigning på 75 kr. pr. udrykning.

Præhospital

Akuthjælpere redder liv i Nordjylland

Kristian Nørgaard kan takke Region Nordjyllands 112-akuthjælpere for, at han er i live i dag. Og succeshistorierne har ført til, at nye ordninger er startet op i Frøstrup og Egense/Mou, og yderligere to ordninger er på vej. De interesserede lokalområder kan ansøge om at få 112-akuthjælpere, hvorefter Region Nordjylland besluttet, hvor ordningerne skal etableres.

Brandvæsen

Brandfolk får ny adgang til vigtige bygningsoplysninger

Fremover kan landets brandfolk allerede under udrykning få adgang til en række oplysninger om den bygning, som de er på vej til. Ved hjælp af en smartphone eller tablet kan brandfolkene således på en ny hjemmeside hurtigt finde ud af, om bygningen har metaltag, olietank eller asbestholdigt byggemateriale – oplysninger som kan være af afgørende betydning for brandvæsenet.

Præhospital

Omkring 600 tilmeldte til BIOS-møder

På nuværende tidspunkt er der allerede 589 tilmeldte til de ni informationsmøder for kommende ambulancemedarbejdere, som BIOS holder i næste uge. Det fortalte den nye BIOS-direktør, Morten Hansen, da han mødte medlemmerne af Region Syddanmarks præhospitale udvalg. BIOS regner med at ansætte mindst 550 nye medarbejdere.