En god dag for Falck

Tirsdag blev en god dag for Falck, der først vandt den indledende runde i Region Sjællands ambulanceudbud og derefter vandt så mange delområder, som det var muligt at vinde i Region Hovedstadens udbud. Falck hæfter sig blandt andet ved, at redningskorpset fik topkarakter for både kvalitet, leveringssikkerhed og pris i Region Sjælland.

I Region Sjælland vandt Falck kontrakten på ambulancekørslen i Roskilde, Lejre, Greve, Køge og Solrød kommuner. I de tre sidstnævnte kommuner varetages opgaven i dag af Roskilde Brandvæsen, mens Falck tidligere på året overtog Roskilde og Lejres ambulancekørsel fra Roskilde Brandvæsen.

Falck blev valgt, fordi redningskorpset leverede det bedste tilbud målt på både kvalitet, leveringssikkerhed og pris. På en skala, hvor 10 er højst, fik Falck karaktererne 9, 9 og 10 inden for de tre kriterier. I tildelingsbeslutningen skriver Region Sjælland, at Falck har ”beskrevet en særdeles tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet kvalitet”, samt at Falck vedrørende leveringssikkerhed har leveret ”fyldestgørende, præcise og overbevisende beskrivelser af den tilbudte ydelse”.

”Jeg er meget tilfreds med, at Region Sjælland har vurderet vores tilbud så højt på både kvalitet, sikkerhed og pris, og vi ser frem til at fortsætte vores gode samarbejde med regionen”, siger regionsdirektør Sean Erik Bisgaard fra Falcks Region Sjælland.

I Region Sjælland udestår beslutningen om ambulancekørslen i de gamle Storstrøms og Vestsjællands amter samt om akutbilskørslen i hele regionen. Den beslutning ventes at blive truffet i januar, og da Falck er eneste tilbudsgiver, skal regionen i praksis vælge mellem at indgå kontrakt med Falck eller hjemtage ambulancekørslen.

Fire af seks delområder i Region Hovedstaden

Resultatet af udbuddet i Region Hovedstaden blev, at Falck vandt fire af de seks delområder, som regionen havde inddelt udbuddet i. Dermed vandt Falck mest muligt i ambulanceudbuddet, idet udbudsbetingelserne fastsatte, at én byder højst kunne vinde fire ud af de seks delområder. Falck blev tildelt de fire områder, som dækker den nordlige del af regionen, omegnskommunerne samt Bornholm. De to centrale områder, Byen Vest og Øst, skal varetages af Københavns Brandvæsen.

”Jeg er meget glad for, at vi har levet op til Region Hovedstadens ønsker om kvalitet, sikkerhed og økonomi. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde og vil gøre alt for at leve op det store ansvar, det er at levere en hurtig, tryg og effektiv ambulancetjeneste til borgerne i hovedstadsregionen”, siger regionsdirektør Jørgen Mieritz fra Falcks Region Øst.

Annonce