Ledelse udpeget i Sydvestjysk Brandvæsen

Den første af de nye beredskabsenheder har Sydvestjysk Brandvæsen nu udpeget den øverste ledelse af beredskabet. Sydvestjysk Brandvæsen er en sammenlægning af beredskaberne i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, og det nye brandvæsen med et samlet budget på ca. 40 mio. kr. etableres allerede fra årsskiftet.

Sydvestjysk Brandvæsen skal ledes af Esbjergs nuværende beredskabschef, Jens Mølgaard, der fortsat får titel af beredskabschef. Desuden får brandvæsenet en viceberedskabschef, og det bliver Vardes nuværende beredskabschef, Susanne Fast.

De tre deltagende kommuner er også nået til enighed om sammensætningen af den nye beredskabskommission. Her var der ellers modstridende ønsker hos kommunerne, hvor man i Varde ønskede, at kommissionen skulle have tre observatører i form af repræsentanter for henholdsvis de kommunalt ansatte brandfolk, Falcks brandfolk og de frivillige. I Esbjerg ønskede man, at deltidsbrandfolkenes fællestillidsmand samt de frivilliges kredsleder fik en plads i kommissionen, ligesom man ønskede, at de to store kommuner – Esbjerg og Varde – hver fik et ekstra medlem af kommissionen.

Den endelige løsning ser dog ud til at blive, at en repræsentant for de frivillige i hver af de tre kommuner får en observatørplads. Herudover vil beredskabskommissionen består af de tre borgmestre, tre byrådsmedlemmer samt politidirektøren.

Annonce