Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen hjemtager køretøjer og vagtcentral fra Falck

Falck står til at få en ny tre-årig brandslukningskontrakt med Vestsjællands Brandvæsen uden udbud. Men der bliver tale om en ændret arbejdsfordeling mellem Falck og brandvæsenet, for Vestsjællands Brandvæsen vil selv stå for køretøjer og øvrigt materiel, der så stilles til rådighed for Falck, ligesom vagtcentralen skal hjemtages. Og så skal Falck have ”incitamenter” til at overholde responstiderne.

Brandvæsen

Beredskabschefer skal have ny formand

Når Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) den 24. august 2016 holder generalforsamling, så står der blandt andet valg af en ny formand på dagsordenen. Efter ni år i foreningens bestyrelse trækker den nuværende formand, Niels Christensen, sig. Ny formand ser ud til at blive beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen (billedet) fra Brand & Redning Sønderjylland.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

Brandfolk blev holdt tilbage under uroligheder: Mand indebrændte

En mand mistede natten til lørdag livet i en brand i den svenske by Uppsala. Efter omfattende uroligheder i den bydel, hvor manden boede, valgte politiet at holde brandfolkene tilbage, indtil politiet havde sikret området omkring brandstedet. Både politi og brandvæsen bekræfter, at det forsinkede indsatsen, men en undersøgelse skal nu afklare, om forsinkelsen var medvirkende til dødsfaldet.

Brandvæsen

Langeland Kommune bliver i Beredskab Fyn

Det nye Beredskab Fyn mister ikke nogen af ejerkommunerne, selv om der både i Svendborg og især Langeland kommuner har været stor utilfredshed med dimensioneringen af det nye beredskab. I Langeland Kommune var man langt fremme med planer om et forlade Beredskab Fyn, men så opdagede man, at vedtægterne gør, at det først kan ske i 2021. Og i Svendborg overvejer man i stedet at tilkøbe et bedre beredskab.

Præhospital

Vidner og ambulancefolk skal ikke forholde sig til om personer ønsker genoplivning

De seneste uger har der været debat om retten til at sige nej til livreddende førstehjælp ved hjertestop. Hos Dansk Råd for Genoplivning er man enig i, at alle har retten til at bestemme over deres eget liv – og dermed sige nej til genoplivning. Men rådet advarer mod en fremtid, hvor vidner eller ambulancefolk, der træder til, først skal forholde sig til, om personen med hjertestop ønsker genoplivning eller ej.

Præhospital

USA: Overvejer at anvende Uber til sygetransport

Fremover skal Uber måske stå for en del af sygetransporterne i den amerikanske hovedstad, Washington, D.C. Ambulancetjenesten, som drives af det lokale brandvæsen, er hårdt presset, og derfor kigger brandvæsenets ledelse nu på alternative muligheder for at aflaste ambulancerne. Og en af mulighederne er at lade Uber overtage de ikke-akutte ture.

Præhospital

Statsforvaltningen: Region Syddanmark traf ulovlige afgørelser

Det var i strid med lovgivningen, da Region Syddanmark i flere tilfælde afviste at udlevere materiale om regionens kontrakt med BIOS. Det slår den statslige tilsynsmyndighed, Statsforvaltningen, fast. Men selv om Statsforvaltningen har givet Region Syddanmark besked på at træffe en ny – og denne gang lovlig – afgørelse, så forventer regionen, at det vil tage fire måneder at træffe den nye afgørelse. Lovgivningens krav er ellers maksimalt en uge.

Præhospital

BIOS skal betale 30 mio. kr. tilbage – engang

Region Syddanmark har betalt ca. 30 mio. kr. for meget til BIOS. Det erkender BIOS, som også erklærer sig indstillet på et betale det store beløb tilbage. Under henvisning til selskabets pressede økonomi har BIOS dog bedt om tid til at vurdere, hvor meget virksomheden kan betale her og nu, og hvordan den øvrige tilbagebetaling kan foregå.

Præhospital

Efter BIOS-underskud på 42 mio. kr.: Tvivl om den fremtidige drift

BIOS tabte i 2015 i alt 42 mio. kr., og tabet er så stort, at selskabet ikke længere opfylder de lånebetingelser, som er aftalt med bankerne. Dermed er der ifølge selskabets revisorer betydelig usikkerhed forbundet med BIOS’ fremtidige drift. Det hollandske moderselskab har skudt et større millionbeløb i det danske datterselskab, men vil ikke garantere for dækning af fremtidige tab.