Hovedstadens Beredskab: Vi forventer at øge antallet af redderelever

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Ved årsskiftet havde hovedstadens kommunale ambulancetjenester kun beskedne tre redderelever under uddannelse, men i dag er tallet steget til ni – og antallet af elever øges formentlig i de kommende år. Sådan lyder meldingen fra Hovedstadens Beredskab, som også påpeger, at der under Region Hovedstadens ambulanceudbud skete en reduktion i antallet af elever.

Som BeredskabsInfo kunne fortælle i forrige uge, så er det Falck, der uddanner langt størstedelen af ambulancereddereleverne i Danmark. Nærmere bestemt viste tal fra Beskæftigelsesministeriet, at 227 af de 267 redderelever under uddannelse ved årsskiftet var ansat i Falck. Derimod havde Københavns og Frederiksberg brandvæsener – der nu er en del af Hovedstadens Beredskab – kun beskedne tre elever under uddannelse.

”Hovedstadens Beredskab uddanner, ligesom de øvrige operatører, selvfølgelig redderelever. Tallene fra ministeriet har desværre skabt den opfattelse, at Hovedstadens Beredskab kun har tre elever under uddannelse. Det er ikke korrekt. Vi har ni elever under uddannelse og forventer at øge antallet de kommende år,” fortæller vicedirektør Poul Poulsen fra Hovedstadens Beredskab.

Udløb af kontrakter førte til færre elever

Tallene fra Beskæftigelsesministeriet stammer fra de tidligere ambulanceoperatører i Region Hovedstaden, blandt andet de to tidligere brandvæsener i København og på Frederiksberg, der begge uddannede redderelever. Men da ambulancekontrakterne med Region Hovedstaden udløb i februar 2016, havde flere operatører netop frem mod kontraktperiodens udløb reduceret antallet af elever. Det skete for at sikre, at der ikke var redderelever, som stod uden mulighed for at afslutte deres uddannelse.

”Vi føler et stort ansvar for de unge redderelever, der er under uddannelse hos os. Ved at lade elevkontrakterne udløbe inden ambulancekontrakterne, er vi sikre på at uddannelsen kan afsluttes”, siger Poul Poulsen.

Uddannelsen som ambulanceredderelev gennemføres som en kombination mellem teorimoduler på en sundhedsskole og praktik i ambulancetjenesten. Eleven har kontrakt med en ambulanceoperatør og opnår ved uddannelses afslutning kompetence som ambulanceassistent. Kompetencen kan anvendes ved alle operatører – og er en forudsætning for at køre ambulance i Danmark.

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Annonce