Vil nedlægge brandvæsens hjertestarterenhed

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Siden 2005 er brandfolk fra Aarhus Brandvæsen rykket ud med en særlig hjertestarterenhed, når der er indløbet alarmer om formodede hjertetilfælde i Aarhus’ midtby. Det har sikret hurtig hjælp til hjertepatienterne, men nu ser det ud til, at ordningen bliver nedlagt, for Aarhus Brandvæsen ønsker, at regionen skal betale en større del af regningen – og det vil regionen ikke.

Hjertestarterenheden blev etableret i 2005 som en to-årig forsøgsordning i et samarbejde mellem det daværende Århus Amt og Aarhus Brandvæsen. Forsøgsperioden er altså for længst ophørt, men Region Midtjylland har tidligere besluttet, at ordningen skulle fortsætte indtil videre, og der er derfor ikke blevet taget endelig stilling til ordningens videre skæbne.

Ordningen indebærer, at brandfolk fra Aarhus Brandvæsens vagthold rykker ud med en særlig hjertestarterenhed med førstehjælpsudstyr og hjertestarter, når der er mistanke om hjertestop i midtbyen. Fra brandstationen i Ny Munkegade kan brandvæsenet normalt være hurtigere fremme end en ambulance fra Falck-stationen på Trindsøvej.

Omkostningerne til udrykningerne deles mellem Region Midtjylland og Aarhus Brandvæsen, således at regionen betaler for indkøb og vedligehold af førstehjælpsudstyr. Det koster regionen omkring 100.000 kr. om året. De øvrige udgifter afholdes af Aarhus Brandvæsen.

Ifølge Region Midtjylland ønsker Aarhus Brandvæsen imidlertid, at regionen skal betale en større del af regningen for hjertestarterenheden – og gerne hele regningen. Og det har fået regionen til at overveje ordningens fremtid, blandt andet set i lyset af, at den aarhusianske hjertestarterenhed adskiller sig fra regionens andre førstehjælpsordninger, fordi den er etableret i et område, hvor der generelt er korte ambulanceresponstider.

Derfor foreslår Region Midtjyllands afdeling for sundhedsplanlægning nu, at regionen tager kontakt til Aarhus Brandvæsen med henblik på at træffe aftale om afvikling af ordningen. Regionspolitikerne skal tirsdag tilkendegive, om de er enige i forslaget.

Annonce