Beredskab slipper for millionbesparelse

Silkeborg Brand & Redning slipper for den besparelse på 2,4 mio. kr., som ellers ville være en følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Kommunen mener ikke, at det vil være realistisk at finde så store besparelser i 2015, så derfor tilføres beredskabet 2 mio. kr. fra kommunekassen. De sidste 0,4 mio. kr. skal dog findes hos beredskabet.

Forventningen er, at Silkeborg Brand & Redning bliver lagt sammen med nabokommunen Viborgs beredskab, men den sammenlægning vil næppe blive en realitet tidsnok til, at der kan findes store besparelser i 2015. Derfor vil kommunen ikke pålægge beredskabet at finde besparelser på de 2,4 mio. kr., som bloktilskuddet reduceres med.

”Det giver ikke mening. Vi har derfor valgt at sige, at vi tilfører beredskabet 2 mio. kr. i 2015. Fra 2016 ser vi på det igen, når vi kender det nye beredskab. Nu har vi fundet en løsning for næste år. Jeg tror, der vil være besparelser ved at lægge beredskaberne sammen, men ikke i den størrelsesorden, der er blevet lagt op til. Vi mener, at det er skudt over. Vi har det billigste beredskab i Danmark, når man måler på, hvor mange kroner pr. borger, der bliver brugt på beredskabet. Hvis vi skulle lægge en besparelse oven i det på 2,4 mio. kr., så ville vi opleve en utryghed på beredskabsområdet, som jeg ikke tror nogen ville kunne acceptere”, siger borgmester Steen Vindum (V) til Midtjyllands Avis.

En besparelse på 0,4 mio. kr. mener borgmesteren derimod, at beredskabet godt kan finde – og det bliver så opgaven i 2015.

Annonce