Beredskabet har bidraget til etablering af corona-testcentre

Foto: Forsvarsministeriet/Beredskabsstyrelsen

Der er nu i alle landets regioner opført testfaciliteter i regi af TestCenter Danmark, hvor henviste borgere kan blive testet for corona-virus – og flere centre kommer stadig til. Både Beredskabsstyrelsen og flere af de lokale beredskaber støtter arbejdet ved de nye testcentre over hele landet.

Efter gode erfaringer med pilottesten af de første fem test-telte, bliver der i øjeblikket rejst lignende hvide telte yderligere 11 steder i landet. Teltene vil have faciliteter til at teste forskellige grupper af borgere på daglig basis – og vil, når de er klar, indgå i det nye Testcenter Danmark-beredskab, der skal teste borgere.

Med opsætningen af de nye telte udbygges den samlede testkapacitet. Teltene vil i løbet af de kommende uger blive taget i brug i takt med, at mandskab og logistik er på plads. Der arbejdes på at kunne teste op mod 20.000 om dagen i Testcenter Danmark på længere sigt.

Minister: Vigtigt med et stærkt beredskab

Beredskabsstyrelsen har fået til opgave at yde støtte til det sundhedsfaglige personale ved at løse en lang række logistikopgaver, og visse steder assisteres også med selv testningen.

”Vi har aldrig før stået i en lignende krisesituation. Derfor handler det om at få tingene til at fungere. Det er i den grad noget, Beredskabsstyrelsen kan. Derfor er det helt naturligt, at vi nu hjælper med at få de nye testfaciliteter op at køre. Krisen understreger, hvor vigtigt det er at have det stærke beredskab, som vi i har i Danmark”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

”Det er naturligvis en opgave, der er anderledes, end dem vi typisk løser i forbindelse med brande, oversvømmelser og støtte til politi og andre myndigheder, men vi er gearet til at kunne omstille os efter de aktuelle behov. Vi har en god dialog og klare aftaler med sundhedsmyndighederne om de opgaver, vores personale løser ved teststationerne”, fortæller Flemming Klokager, der er fungerende direktør i Beredskabsstyrelsen.

Støtten til testfaciliteterne og en række andre opgaver i forbindelse med støtte til sygehuse er en del af Beredskabsstyrelsens samlede bidrag til de øvrige myndigheders håndtering af indsatsen mod coronavirus/covid-19. Derudover deltager styrelsen i en række koordinerende krisestabe på nationalt og lokalt niveau samt bemanding af og uddannelse af personale til myndighedernes corona-hotline.

Annonce