Hvem har ansvaret for oprydning efter personpåkørsler?

Spørgsmålet om, hvilken del af beredskabet, som har ansvaret for oprydning efter personpåkørsler på jernbanen, kan ikke besvares entydigt. Det skriver Beredskabsstyrelsen til en kommune, som har ønsket at få klarlagt, hvem der skal lede og udføre oprydningsopgaven. Styrelsen mener dog, at brandvæsenerne har ansvaret for sværere frigørelsesopgaver, mens ambulancetjenesten skal stå for opgaven, hvis ulykkesofferet er frit tilgængeligt.

Beredskabsstyrelsen mener, at ansvarets fordeling er afhængigt af den konkrete situation, men at der typisk vil være tale om et samarbejde mellem bl.a. politiet, brandvæsenet og ambulancetjenesten samt ejeren af det område, hvor ulykken er sket, eller operatøren af et trafiknet, f.eks. Banedanmark og DSB.

Ansvaret for sværere frigørelsesopgaver ligger hos brandvæsenet, men hvis ulykkesofret derimod er frit tilgængeligt, vil det være ambulancetjenesten, der har ansvaret for behandling, optagning og transport. En eventuel afsøgning af skadestedet og dets omgivelser for ligdele vil påhvile ambulancetjenesten i samarbejde med politiet.

Ifølge Beredskabsstyrelsen vil det efter en konkret vurdering kunne være naturligt, at brandvæsenet står for efterfølgende spuling med vand, udlægning af sand, grus og lignende – eventuelt som en entreprenøropgave efter aftale med ejeren af arealet.

Når det gælder spørgsmålet om debriefing og støttetiltag over for følelsesmæssigt berørt personale, så er det som udgangspunkt de enkelte sektorer, som bør varetage opgaven, skriver Beredskabsstyrelsen til kommunen.

Annonce