Beredskabsforbundet udsætter landsstævne til 2022

Der bliver ikke noget landsstævne for Beredskabsforbundets medlemmer i 2021. Corona-pandemien skaber nemlig stadig så megen uvished og logistiske udfordringer, at forbundets landsledelse har besluttet at skubbe BF-stævne 2021, der skulle være holdt i Albertslund 10.-12. september 2021, til næste år.

Landsstævnet, hvor flere hundrede frivillige fra beredskaberne mødes hvert andet år for at konkurrere i en række beredskabs-discipliner, blev senest afviklet i Gråsten i 2018. Det planlagte stævne i Albertslund i 2020 blev udskudt et år på grund af pandemien. Og nu har Beredskabsforbundets landsledelse endnu en gang udsat stævnet, som skulle være holdt 10.-12. september 2021.

Ganske vist er et bredt flertal i Folketinget netop blevet enige om en plan for genåbning af samfundet hen over april, maj og juni. Men pandemien skaber massive efterdønninger og uvished i mange måneder endnu. Og det giver så mange benspænd for et stævne i september, at Beredskabsforbundet nu oplyser, at man ikke har set anden udvej end at opgive at afvikle landsstævnet i år.

Svært at planlægge

Beredskabsforbundet har lagt vægt på, at det er meget svært at planlægge et stævne, når der stadig er stor usikkerhed om regler og retningslinjer til september. For eksempel kan stævnearrangørerne ikke svare en leverandør, der spørger, om der må være buffet, eller om maden skal portionsanrettes. Og de kender ikke kravene til indkvartering, f.eks. hvor meget plads der skal beregnes til hver deltager.

Samtidig har en spørgeskema-undersøgelse blandt Beredskabsforbundets kredse vist, at to tredjedele ikke ønsker at deltage i et stævne til efteråret.

Beredskabsforbundets landsledelse har samtidig besluttet at udskyde Beredskabsforbundets landsrådsmøde fra juni 2021 til den weekend, hvor BF-stævnet skulle være afviklet: Altså 11.-12. september 2021.

Annonce