Beredskabsforbundet overvejer at skifte navn

Fremover skal Beredskabsforbundet måske hedde Brand- og Redningsforbundet. Årsagen er, at ordet “beredskab” efterhånden har fået en meget bred anvendelse og anvendes i en række forskellige sammenhænge – fra fødevareregionernes veterinære beredskab til vejmyndighedernes sneberedskab. Samtidig er flere og flere kommuner begyndt at anvende betegnelsen brandvæsen i stedet for (rednings)beredskab. Beredskabsforbundets præsidium har foreslået Brand- og Redningsforbundet som nyt navn, men forbundet lægger op til en debat blandt medlemmerne.

Ifølge Beredskabsforbundets ledelse er det nuværende navn ikke længere optimalt, fordi det ikke siger noget om, hvilket af de mange forskellige beredskaber som Beredskabsforbundet har tilknytning til.

Beredskabsforbundet fremfører selv, at hvis forbundet skulle have et navn, der præcist beskrev arbejdsopgaverne, så skulle det være Brand-, rednings-, oversvømmelses-, forplejnings-, indkvarterings-, atom-, vandtransport- og nødbelysningsforbundet. Men forbundet erkender også, at det hverken er til at udtale eller huske. Navnet Brand- og Redningsforbundet dækker derimod  hovedopgaven brand, mens redning er et så vidtfavnende begreb, at det dækker det øvrige opgaver.

Annonce