Beredskabsstyrelsen retter hård kritik mod vestegnskommuner

Google Maps
Brandstationen i Glostrup. Arkivfoto

Kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre får hård kritik fra Beredskabsstyrelsen og risikerer nu, at Statsforvaltningen rejser en sag om overtrædelse af den kommunale styrelseslov. Årsagen er, at kommunerne har ændret dimensioneringen af det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen uden først at forelægge ændringerne for Beredskabsstyrelsen. Det er ellers et lovkrav, som Beredskabsstyrelsen endda har erindret kommunerne om flere gange, og det får styrelsen til at betegne vestegnskommunernes fremgangsmåde som kritisabel.

Det var et ønske om at opnå besparelser på 3 mio. kr., som førte til, at de fem vestegnskommuner med virkning fra årsskiftet gennemførte flere væsentlige ændringer i Vestegnens Brandvæsens dimensionering. Det ene af brandvæsenets tre slukningstog blev således nedlagt, og der blev i stedet indgået en ny samarbejdsaftale med Københavns Brandvæsen, som nu assisterer med ekstra slukningstog i Vestegnens Brandvæsens dækningsområde.

Kommunaltilsynet har anmodet om redegørelse

Omlægningen af beredskabet skete med udgangspunkt i en ny dimensioneringsplan for de fem kommuner, som før årsskiftet blev vedtaget af kommunalbestyrelserne. Men det fremgår klart af den såkaldte dimensioneringsbekendtgørelse, at dimensioneringsplaner altid skal sendes til Beredskabsstyrelsen, som skal afgive en udtalelse, inden en ny dimensioneringsplan behandles af kommunalbestyrelsen. Dermed sikres det, at kommunalbestyrelsen har adgang til Beredskabsstyrelsens beredskabsfaglige kommentarer, inden de træffer beslutning.

Men vestegnskommunernes dimensioneringsplan blev aldrig sendt til Beredskabsstyrelsen – selv om styrelsen oplyser, at den gentagne gange har erindret kommunerne om den korrekte procedure.

I et brev til de fem kommuner har Beredskabsstyrelsen betegnet hele forløbet som kritisabelt, og styrelsen understreger, at kommunerne har overtrådt de gældende regler. Da kommunerne har beklaget forløbet, vil Beredskabsstyrelsen dog ikke foretage sig mere i sagen – men det vil Statsforvaltningens kommunaltilsyn muligvis. På baggrund af en klage overvejer Statsforvaltningen Hovedstaden nemlig at rejse en sag mod kommunerne, fordi de ved at overtræde dimensioneringsbekendtgørelsen også har handlet i strid med den kommunale styrelseslov. Derfor har Statsforvaltningen nu anmodet om en redegørelse fra kommunerne.

Efter den kommunale styrelseslov kan Statsforvaltningen pålægge medlemmer af kommunalbestyrelsen bøder, hvis kommunalbestyrelsen undlader at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre.

Væsentlige mangler i dimensioneringsplan

Nu har Beredskabsstyrelsen så fået dimensioneringsplanen, og styrelsen har på en række punkter rejst kritik af indholdet. Efter et møde mellem styrelsen og kommunerne modtog styrelsen derfor en ny udgave af dimensioneringsplanen, men den har ifølge et brev fra overingeniør Jan Petersen fra Beredskabsstyrelsen stadig så væsentlige mangler, at styrelsen ikke er i stand til at afgive en udtalelse.

Tirsdag har kommunerne så sendt en række supplerende oplysninger til Beredskabsstyrelsen. Det drejer sig om aftalen mellem de fem kommuner og Vestegnens Brandvæsen I/S, instruksen til alarmcentralen, der beskriver principperne for disponeringen af styrker samt alarmeringen af de relevante redningsberedskaber til opgaver i Vestegnens Brandvæsen I/S´s dækningsområde, når dette brandvæsens to egne slukningstog er optaget af andre opgaver, oplysning om hvilke kommuner, som indgår i en aftale om gensidig vederlagsfri assistance, samt en opdateret oversigt over materiel og personel. Disse oplysninger havde Beredskabsstyrelsen udtrykkeligt efterlyst.

Beredskabsstyrelsen skal nu behandle de nye oplysninger, hvorefter styrelsen kommer med sin udtalelse om dimensioneringsplanen. Kommunerne har over for Beredskabsstyrelsen tilkendegivet, at de nøje vil vurdere, om styrelsens kommende udtalelse om den nye dimensionering giver anledning til at ændre dimensioneringen.

Annonce