Borgmester vil have brandfolk til at dokumentere kritik

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Brandfolkene på Lejre Brandvæsens station Nord satte i forrige uge spørgsmålstegn ved den undersøgelse, som KL har gennemført af en række forhold i Lejre Brandvæsen. Det får nu borgmester Mette Touborg til at efterlyse dokumentation for brandfolkenes påstande. Kommunaldirektøren understreger samtidigt, at kommunen er klar til dialog.

Brandfolkene på station Nord har i en fælles udtalelse slået fast, at de ikke mener, at KL’s konsulentrapport om forholdene i Lejre Brandvæsen er tilbundsgående – og at rapporten konkluderer på usande oplysninger. Men kritikken undrer borgmester Mette Touborg.

”Vi står med en uvildig undersøgelse fra BDO og fra KL’s juridiske eksperter. KL’s rapport bygger på 23 interviews med ansatte, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samt ledelsen i Lejre Beredskab. Derfor undrer det mig, at nogle brandmænd fra den ene station nu stiller spørgsmålstegn ved undersøgelsen”, siger Mette Touborg.

”Jeg har en forventning om, at de brandmænd som udtaler til offentligheden, at de uvildige undersøgelser er mangelfulde eller misvisende må komme med dokumentation for påstandene. Økonomiudvalget har truffet sine beslutninger på det foreliggende grundlag. Hvis der findes dokumentation, som ikke er kommet frem i undersøgelserne, så foreligger der et nyt grundlag, som vi vil forholde os til”, siger borgmesteren.

De 16 brandfolk bag udtalelsen fra station Nord påpeger blandt andet, at deres arbejdsvilkår ikke bliver taget alvorligt. Det er et billede, kommunaldirektør Inger Marie Vynne har svært ved at genkende: ”Vi tager arbejdsmiljøet i Lejre Beredskab meget alvorligt, og vil bl.a. gå i dialog med samarbejdsudvalget i Lejre Beredskab om, hvad der skal til. Et godt arbejdsmiljø kræver dialog og samarbejde – og det har alle parter et medansvar for. Derfor er samarbejdsudvalget det helt rigtige sted at starte”.

Lejre Kommune har brugt over 600.000 kr. på en revisionsmæssig undersøgelse og en personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljøet i Lejre Brandvæsen.

Annonce