Ny branchevejledning for nyansatte brand- og redningsfolk

Brancheudvalget for Brand og Redning har udarbejdet en ny branchevejledning, som henvender sig til nyansatte brand- og redningsfolk. Vejledningen indeholder en kort gennemgang af arbejdsmiljøreglerne, praktisk information samt en omfattende tjekliste, der sikrer, at de nyansatte får en introduktion til sikkerhed og arbejdsmiljø på den nye arbejdsplads.

Den nye vejledning skal fungere som en hjælp til nye medarbejdere, når de skal sætte sig ind i de regler om sikkerhed og arbejdsmiljø, der gælder på de enkelte arbejdspladser. I vejledningen kan man således læse en kort beskrivelse af ansvarsforholdene indenfor arbejdssikkerhed, herunder arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederens opgaver og medarbejderens egne forpligtelser. Desuden er der henvisninger til øvrigt materiale, som den nyansatte medarbejder bør sætte sig ind i.

Som supplement til branchevejledning er der også udarbejdet en detaljeret tjekliste til virksomheden og medarbejderen. Her kan det noteres, hvem der er ansvarlig for at informere om de enkelte punkter, ligesom det kan markeres, om informationen er givet eller om den ikke er relevant i det konkrete tilfælde.

Branchevejledningen kan downloades her.

Annonce