Brandfolk valgte at overhøre storalarmer fra lufthavn

I fem måneder har de deltidsansatte brandfolk i Tårnby Brandvæsen valgt at ignorere alarmerne, hvis vagthavende indsatsleder kaldte ekstra assistance under storalarm i lufthavnen i Kastrup. Ifølge Ingeniørens netudgave har der været tale om en protest mod at der er indført alkoholforbud på brandstationen.

Tårnby Brandvæsen har dermed siden midten af juni været ude af stand til at leve op til kravene i Københavns Lufthavns alarmerings- og beredskabsplan.

Det kunne have fået fatale følger, da et Dash 8 Q400 fly fra SAS den 24. oktober i år fik problemer under indflyvningen til lufthavnen i Kastrup og slog alarm til kontroltårnet. Lufthavnens redningsleder aktiverede efterfølgende det højest mulige alarmeringsniveau – standby 3 – som indikerer, at lufthavnens redningsfolk forventer en ulykke under flyets landing. Ifølge lufthavnens alarmerings- og beredskabsplan er Tårnby Brandvæsen forpligtet til at sende mindst 14 brandfolk til lufthavnen, når der bliver slået storalarm. Den dag ankom der imidlertid kun otte brandfolk til lufthavnen. Seks mand på den første udrykning og kun to brandfolk på den efterfølgende automobilsprøjte, som efter planerne burde medbringe en forstærkning på cirka ti brandfolk.

Eftersom Københavns Lufthavn ligger i Tårnby Kommune, er det indsatslederen fra Tårnby Brandvæsen, som i samarbejde med indsatslederen fra Lufthavnens brandvæsen og politiet skal lede redningsindsatsen, hvis der sker en ulykke i lufthavnen. Chefen for Brand- og Redningstjenesten i Københavns Lufthavn, Jens Peter Larsen, bekræfter hændelsesforløbet. Han ønsker dog ikke at udtale sig i detaljer om begivenheden. “Jeg vil snarest indkalde til et møde med Tårnby Brandvæsen. Det er klart, at kvaliteten af lufthavnens redningsberedskab blandt andet afhænger af assistancen fra Tårnby Brandvæsen, og at de ankommer med det antal brandfolk, som er forudsat i lufthavnens beredskabsplan”, siger Jens Peter Larsen til Ingeniøren.

En kilde med tæt kendskab til Tårnby Brandvæsen fortæller, at alkoholforbudet har ophidset brandfolkene i en sådan grad, at de siden har protesteret ved at overhøre deres alarmmodtagere, når deres egen indsatsleder kalder på forstærkning.

Beredskabschefen i Tårnby Kommune, Henning Vestergaard, erkender, at hans brandvæsen har problemer: “I de seneste par måneder har det været ualmindeligt svært at skaffe mandskab til stationens andet slukningstog”, siger Henning Vestergaard.

Ifølge lovgivningen er Tårnby Brandvæsen forpligtet til at kunne bemande to slukningstog, hvis der opstår to brande samtidig eller, hvis mandskabet på det første slukningstog kalder assistance. Men ved storalarmen i lufthavnen mødte kun to brandfolk op for at bemande andenudrykningen, og under en større brand i et autoværksted måtte vagthavende indsatsleder helt opgive at bemande slukningstog nummer 2, og i stedet tilkalde assistance fra nabobrandvæsenet. “Det er en klart utilfredsstillende situation. Brandfolkene overtræder ikke nogle regler ved at blive væk, men vi kan kun bemande andenudrykningen, hvis brandfolkene optræder kollegialt og viser deres gode vilje ved at møde op, også selv om de ikke er på vagt”, siger Henning Vestergaard til Ingeniøren.

Efter et møde mellem beredskabschefen og brandfolkene betragter beredskabschefen imidlertid problemet som løst. “Vi fik tingene normaliseret ved at indgå i positive forhandlinger om, at folk kan hygge sig fredag eftermiddag og nyde nogle øl. Men kun personale, der ikke er på vagt, og selvfølgelig må ingen være berusede”, siger beredskabschef Henning Vestergaard til JP København.

Annonce