Skuffet beredskabschef siger op

Google Streetview
Brandstationen i Hundested.

“Jeg kan ikke komme igennem med mine ideer. Jeg er dybt skuffet”, siger Jens Bang, chef for Hundested Brandvæsen og beredskabschef i den ny Frederiksværk-Hundested Kommune. Han har opsagt sin stilling som beredskabschef med sidste arbejdsdag den 31. januar 2007. Den pludselige og dramatiske opsigelse kommer efter 30 års ansættelse i Hundested Brandvæsen, hvor Jens Bang, 58, har været chef siden den 1. april 1978.

Frederiksborg Amts Avis skriver, at Jens Bang torsdag orienterede personalet om sine bevæggrunde for at forlade stillingen.

Da Jens Bang i foråret blev udnævnt til beredskabschef i den ny Frederiksværk-Hundested Kommune regnede han med at, at han nu kunne begynde at bygge et fælles beredskab op på baggrund af 30 års erfaringer. Men i stedet blev det politisk besluttet, at et privat firma skulle kulegrave beredskabet og udarbejde en konsulentanalyse med forslag til organisering og opgaveløsning. Denne undersøgelse, der bl. a. skal se på effektivitet og økonomi, er på trapperne, men er endnu ikke gået i gang. “Samtidig er der på direktionsplan fremkommet et oplæg til, hvordan man kan organisere beredskabet, som jeg ikke er enig i”, siger Jens Bang.

“Jeg synes også, man stikker en kæp i hjulet på mine muligheder for at komme i gang med at opbygge det nye fælles beredskab, når man bestiller en konsulentundersøgelse, der først bliver færdig i løbet af det nye år”, siger Jens Bang, der grundlæggende er skuffet over, at han ikke har kunnet komme igennem med sine ideer, der tager udgangspunkt i den særlige Hundested-model, hvor brandvæsenet udfører flere forskellige opgaver.

Jens Bang har lagt mange kræfter i at udvikle Hundested Brandvæsen og beredskabet, der udfører en masse kommunale serviceopgaver, eksempelvis at bringe mad og hjælpemidler ud til ældre og handicappede. Brandstationen er også central for tyverialarmer på skoler og institutioner og har kontakt med hjemmeplejen, når der slås alarm f. eks. i forbindelse med faldulykker, hvor ældre skal hjælpes op. Beredskabet tager sig endvidere af forsikringsskader og risikostyring, der skal forhindre hærværk på kommunale bygninger og indbrud i skoler og børnehaver. Samtidig har man ansvaret for den elektroniske adgangskontrol til skoler og andre institutioner. “Ved at løse flere opgaver, opnår vi en synergieffekt. På grund af de mange opgave har vi en fast bemanding på brandstationen på seks brandfolk. Det har også den fordel, at vi kan rykke ultra hurtigt ud, når der er brandalarm”, siger Jens Bang til Frederiksborg Amts Avis.

Jens Bang fratræder efter gensidig aftale med Hundested Kommune, således at han får løn frem til udgangen af juni. Aftalen om fratrædelsen er truffet med Hundested Kommunes kommunaldirektør Finn Gaarskjær. “Det er en ren politisk beslutning, at der skal udarbejdes en konsulentanalyse, som skal pege frem mod den fremtidige organisering af beredskabet. Når man danner en kommune kan alt ikke være skræddersyet fra start, sådan er vilkårene”, siger Finn Gaarskjær. “Det er da beklageligt, at Jens Bang ikke ønsker at fortsætte, men på den anden side er det også sådan, at flere ledere har valgt at gå og ikke at følge med over i den ny kommune, fordi man billedligt talt ikke kan finde en skjorte, der kan passe i det ny job”, siger kommunaldirektøren, der tilføjer, at stillingen som ny beredskabschef nu skal slås op eksternt.

Annonce