Donation giver nye tørdragter og redningsveste

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker, og de frivillige bliver hvert år kaldt ud til 5-10 redningsopgaver på søer, åer og ved fjorden. En ny donation giver Beredskabsforbundet mulighed for at indkøbe nyt materiel til brug ved disse redningsopgaver.

En del af de frivillige træner særligt med henblik på redningsaktioner omkring vand, og det er opgaver, som kræver særligt udstyr. En vigtig del af udrustningen er tørdragter, som gør det muligt at opholde sig i vand gennem længere tid. En donation fra TrygFonden på 73.000 kr. har givet forbundet mulighed for at indkøbe otte nye tørdragter samt otte oppustelige redningsveste.

”Jeg er utrolig glad for, at TrygFonden finder det værd at støtte det arbejde, vi gør, både når vi rykker ud akut, når vi forebygger ulykker, og når vi træner i dagligdagen. Vores frivillige lægger mange kræfter og meget tid i arbejdet, og det er da et skulderklap til os alle sammen, siger Lasse Metzchen, der er kredsleder i Beredskabetsforbundet Ringkøbing-Skjern.

”For os er det en æressag at rykke ud og hjælpe, men det nytter jo ikke uden udstyr og folk, der er rigtigt trænede. For os i Beredskabsforbundet handler det ikke bare om at have viljen til at hjælpe, men også om at vores indsats virkelig skal gøre en forskel. Også derfor er donationen til nyt materiel vigtig for os”, siger Lasse Metzchen.

Væsentligt med ordentligt udstyr

Det er TrygFondens regionale råd i Midtjylland, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe respekt for vand og generelt øge sikkerheden og trygheden, hvor mennesker og vand mødes.

”I TrygFonden arbejder vi for at forebygge drukneulykker og skabe større sikkerhed i, ved og på vandet. Er uheldet ude, er en hurtig redningsindsats altafgørende, og her er det meget væsentligt at have frivillige, der stiller op og rykker ud – og ikke mindst at de er ordentligt udrustet til deres redningsaktioner. Derfor er vi meget glade for at kunne give en håndsrækning til Beredskabsforbundet i Ringkøbing-Skjern og deres gode indsats”, siger Jørn E.E. Nielsen, der er repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland.

Annonce