Store ekstraregninger til brandvæsener med redningslifte

Uventede ekstraregninger på helt op til 500.000 kr. er den seneste tid blevet en realitet for en række brandvæsener, som for 10-12 år siden købte en redningslift. Årsagen er, at redningsliftene skal til 10-års eftersyn, og her har det vist sig, at mange dele på redningsliftene skal udskiftes. Brandvæsenerne har imidlertid ikke været orienteret om, at 10-års-eftersynet ville blive så dyrt – eller om, at de skulle undvære deres redningslifte i mange uger.

Redningsliften fik sit gennembrud i Danmark omkring årtusindskiftet, hvor mange brandvæsener valgte en redningslift frem for den traditionelle drejestige. Markedet var dengang domineret af finske Bronto Skylift, der kunne tilbyde redningslifte til en noget billigere pris end drejestigerne, ligesom der var penge at spare på de løbende vedligeholdelsesudgifter.

Blev ikke informeret om serviceudgifter

Redningslifte skal – ligesom drejestiger – til et årligt eftersyn, men for nogle år siden begyndte Bronto Skylift at indkalde redningsliftene til et større 10-års-eftersyn, som foregår hos det fynske firma Lissner. Og det er omkostningerne ved dette eftersyn, som er kommet bag på mange brandvæsener.

Det har nemlig vist sig, at liftarmen skal skilles helt ad ved eftersynet, og at mange af liftens dele skal udskiftes. Det udløser en regning, som kan være på op til 350.000 – 500.000 kr., hvortil kommer, at brandvæsenet skal undvære sit højderedningskøretøj i en periode, der kan nå op på flere måneder. I den tid må brandvæsenet typisk leje et erstatningskøretøj.

Flere brandvæsener fortæller, at de ikke i forbindelse med anskaffelsen af redningsliften har fået at vide, at der efter 10 år ville komme en så stor ekstraudgift – og at det giver problemer i en tid, hvor kommunernes økonomi er presset. Flere steder har man således været nødt til at bede politikerne om en tillægsbevilling for at dække de ikke-budgetterede ekstraudgifter.

Servicefirma: Normal udgift for en lift

Bronto Skylift har ikke sin egen afdeling i Danmark, så salgs- og servicearbejdet varetages i dag af det svenske selskab Bronto Skylift AB. Her henviser servicechef Bengt Bäckman til Lissner ApS i Odense, som udfører serviceeftersynene for Bronto.

Hos Lissner ApS har man haft indkaldt til et møde med de utilfredse brandvæsener, men Morten Lissner fra Odense-firmaet fortæller, at udgifterne til 10-års-eftersynet faktisk ikke adskiller sig væsentligt fra udgifterne til tilsvarende eftersyn af andre typer lifte. Men i modsætning til brandvæsenerne har de civile firmaer, der anvender arbejdslifte, tradition for at indgå serviceaftaler, som giver mere forudsigelige serviceudgifter.

Morten Lissner oplyser, at en væsentlig forklaring på den store regning, som nogle brandvæsener har fået, er at der gennemføres en levetidsforlængelse, hvilket skulle spare vedligeholdelsesudgifter i de efterfølgende år. Morten Lissner understreger dog, at Lissner ApS ikke har noget med salget af Bronto Skylifts at gøre, og at han derfor ikke har kendskab til, hvilke informationer, som sælgerne har givet brandvæsenerne om de fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger har flere brandvæsener imidlertid rettet henvendelse til Bronto Skylift for at få refunderet dele af udgifterne til 10-års-eftersynet. Det er sket under henvisning til, at Bronto Skylift ikke har oplyst om den store ekstraudgift, da redningsliftene blev solgt, og at lave vedligeholdelsesudgifter tværtimod var et væsentligt salgsargument.

De seneste år er salget af redningslifte faldet mærkbart, og der leveres i øjeblikket langt flere drejestiger end redningslifte. Især Bronto Skylift har haft en stor nedgang i salget, hvor seneste leverance skete for to år siden, mens tyske Metz er ny på det danske marked og i alt har leveret fire redningslifte til danske brandvæsener.

Annonce