Ny dimensionering reducerer beredskabet på Bornholm

Den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Bornholms Regionskommune skal revideres, og kommunen benytter lejligheden til at reducere beredskabet på en række områder. På brandstationen i Aakirkeby skal der fremover kun være en HSE, to brandstationer mister deres frigørelsesværktøj, holdledervagten nedlægges, en drejestige udfases, og så er det slut med et akut dykkerberedskab på øen.

I den nye risikobaserede dimensionering, som politikerne netop har vedtaget, opdeles Bornholm i tre slukningsdistrikter, nemlig Rønne, Allinge og Nexø. I disse tre byer vil der også fremover være selvstændige brandstationer, mens brandstationerne i Gudhjem og Aakirkeby alene skal være hjælpebrandstationer, der kun råder over hver deres Hurtige Sluknings Enhed (HSE). I Gudhjem blev den lokale autosprøjte allerede i 2009 udskiftet med en HSE, men nu sker det samme altså i Aakirkeby på baggrund af gode erfaringer fra Gudhjem.

Fremover skal der ikke kunne udføres frigørelsesopgaver fra hjælpestationerne i Gudhjem og Aakirkeby, men alene fra de tre brandstationer.

Holdledervagt og akut dykkerberedskab afskaffes

Som led i den nye dimensioneringsplan afskaffer Bornholms Regionskommune også holdledervagten. I 2009 blev der ellers indført holdledervagter på alle øens brandstationer, således at det kunne sikres, at der til stadighed var én holdleder pr. brandstation, som havde vagt og som således skulle møde ved alarm.

En evaluering fra kommunen viser, at vagtordningen i praksis har betydet, at der ved langt de fleste udrykninger er nødt en holdleder op. Antallet af holdledere pr. brandstation er imidlertid i dag betydelig, og derfor skønner kommunen, at det er ”sandsynligt at der vil møde en holdleder, også selv om vagten nedlægges”. Derfor benytter kommunen lejligheden til at nedlægge holdledervagten og dermed spare ca. 240.000 kr. om året.

Også på et andet område skal der hentes en besparelse. I dag har Bornholms Regionskommune således kontrakt med Falck om et akut dykkerberedskab i Rønne med en responstid på 5 minutter. Men den kontrakt skal genforhandles, og i den nye kontrakt skal der tages højde for beredskabets faktiske muligheder for gennemførelse af egentlig redning. Med andre ord betyder den begrænsede sandsynlighed for, at dykkerne i praksis vil kunne være fremme hurtigt nok til at udføre en livreddende indsats, at dykkerberedskabet ændres, således at det ikke længere er et akut beredskab, men blot er en servicefunktion, der kan rekvireres til bjærgning – og altså ikke redning- ved behov. Desuden vil kommunen udfase redningsdykkernes båd.

Drejestige har aldrig være indsat

Fremover vil endvidere kun være et enkelt højderedningskøretøj på Bornholm, nemlig redningsliften i Rønne. I dag er der en drejestige på hjælpestationen i Gudhjem, men den vil blive nedlagt på baggrund af en beredskabsfaglig gennemgang af bygningsmassen på det nordlige Bornholm.

Drejestigen har siden anskaffelsen i 2007 været kaldt til assistance ved skorstensbrand og assistance i forbindelse med etablering af lys på skadestedet, men den har endnu ikke været indsat i en skarp situation.

Drejestigen blev købt i 2006, hvor kommunen fik en gunstig aftale med leverandøren af en ny redningslift til brandstationen i Rønne: Hvis man slog til og hurtigt købte redningsliften, ville man også få en brugt 32 meter drejestige leveret uden merpris.

På vagtcentralsområdet er der også sket ændringer på Bornholm. Der er således indgået en kontrakt med Københavns Brandvæsen om døgnvaretagelse af den bornholmske vagtcentralfunktion, således at alarm- og vagtcentralen i København nu servicerer både indsatsleder og brandvæsen. Aftalen kan udvides til også at omfatte en servicering af kunderne fra øens ABA-anlæg.

Annonce