Fagforening vil have ny praksis for erstatning til brandfolk

Reiner Burgwald

Videnskabelige undersøgelser tyder på, at brandfolk har en øget forekomst af visse typer kræft. Alligevel har Arbejdsskadestyrelsen netop afvist at give erstatning til en brandmand, der har fået kræft, da styrelsen ikke mener, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at kræften er arbejdsrelateret. Men den praksis er uholdbar, mener Reiner Burgwald fra fagforeningen FOA.

”Jeg kan naturligvis ikke acceptere, at vores medlemmer måske udsættes for kræftfremkaldende påvirkninger, mens de er på arbejde”, siger Reiner Burgwald, der er formand for FOA’s Teknik- og Servicesektor.

FOA ønsker derfor, at der dannes en ny praksis på området, som kan sikre, at kræftsager kan anerkendes, og at der kan gives erstatning. Og i den forbindelse er det helt afgørende, at der bliver fastlagt grænseværdier for, hvornår der er en øget risiko, mener fagforeningen.

”Ligesom Arbejdsskadestyrelsen opererer med værdier for, hvornår brystkræft kan være en arbejdsskade, er det vigtigt, at der bliver dannet en ordentlig praksis med fastlagte grænseværdier for området kræft og brandfolk”, siger Reiner Burgwald.

På en videnskonference, som FOA i samarbejde med flere andre aktører afholdt i sidste måned, blev der sat fokus på sammenhængen mellem brand og kræft. Og konklusionen var, at der er flere risikofaktorer for brandfolk: Røg og gasser fra brand, dieseludstødning, bygningsmaterialer og natarbejde.

”Jeg mener derfor, at der fortsat er et stort behov for at få kortlagt, hvordan tingene hænger sammen. Både for at de brandmænd, der har fået kræft af deres arbejde eventuelt kan få erstatning, og for at vi kan forebygge bedst muligt, så brandfolk i fremtiden ikke bliver ramt”, siger Reiner Burgwald.

På videnskonferencen var anbefalingen, at der bliver lavet en registersamkøring, som kan dokumentere en eventuel øget hyppighed af kræfttilfælde blandt danske brandfolk. ”Sammen med de andre samarbejdsparter fra videnskonferencen vil FOA nu se på, om ikke ministeren bør inddrages i det videre arbejde”, siger Reiner Burgwald.

Annonce