Fagforeninger: Brand- og redningsfolk er i fare efter forlig

3F og FOA går nu sammen i en fælles henvendelse til landets kommuner og beredskabskommissioner. De to fagforbund frygter alvorligt for brand- og redningsfolks sikkerhed efter det indgåede beredskabsforlig mellem regeringen og en del af folketingets partier. Formændene for 3F og FOA, Poul Erik Skov Christensen og Dennis Kristensen, skriver nu i et brev, der tilsendes alle medlemmer af beredskabskommissionerne, at forliget er en sikkerhedsrisiko, hvis man lokalt beslutter, at en førsteudrykning skal bestå af seks mand.

Beredskabsforliget ophævede i 2004 de sikkerhedsbestemte minimumskrav til, hvor stort et udrykningshold skal være. Det er i dag en lokal afgørelse, om der sendes seks eller otte mand af sted på førsteudrykningen. Tidligere har der været et krav, at der sendes syv mand og en holdleder afsted. Men efter forligets indgåelse er der nu en række lokale eksempler på, at det er fem mand og en leder, der sendes ud som førsteudrykning. Skal der foretages både brandslukning og redningstjeneste, så er der ikke back up for de pågældende, og det kan føre til livstruende situationer. “Det er ikke acceptabelt”, skriver de to formænd i henvendelsen.

Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet har i efteråret 2004 udsendt en fælles redegørelse for, hvornår de mener, at der er behov for at kunne stille et sikringshold for et indsat røgdykkerhold. Heri lægges op til, at indsatslederen eller holdlederen skal foretage en konkret risikovurdering på stedet for at afgøre, hvorvidt der er behov for sikringshold eller ej – eller om det ikke er forsvarligt at iværksætte en redningsindsats med røgdykkere. “Det er ikke acceptabelt, at vurdering af, om der skal være et sikringshold klar, først finder sted, når man er midt i opgaven. Det er heller ikke rimeligt at stille den stedlige leder i dette dilemma, hvis der er menneskeliv i fare”, skriver de to formænd, der mener, at det kan føre til helt absurde situationer, hvor den enkelte brandmand eller redder må vælge mellem egen, kollegers eller borgeres sikkerhed.

De to forbundsformænd hæfter sig i brevet til kommunalpolitikerne og bredskabskommissionerne også ved, at et EU-direktiv giver en ansat ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig eller umiddelbar fare. “Vi finder det dog svært at tro, at kommunalbestyrelserne ønsker at bringe brand- og redningsfolkene i en situation, hvor sådanne overvejelser måtte komme på tale. Derfor opfordrer vi kommunalbestyrelsen til at sørge for, at beredskabet indeholder mandskab til et sikringshold fra begyndelsen af indsatsen, såfremt det kan forventes, at der skal kunne indsættes røgdykkere i røg- eller varmebelastede bygninger”, skriver de to formænd til kommunalpolitikerne.

Annonce