Falck opgiver skadeservice

Falcks nye koncernchef, Jakob Riis, har bebudet, at antallet af forretningsområdet i Falck skal reduceres. Det rammer nu Falcks danske skadeserviceaktiviteter, der ellers blev set som et af Falcks fremtidige vækstområder. Fra udgangen af marts vil Falck imidlertid ikke længere være at finde på markedet for skadeservice, men alene levere de mest basale ydelser til Falcks egne abonnenter.

Skadeservice ved brand-, vand- og stormskader var et kerneområde, da Sophus Falck i 1906 stiftede Falcks Redningskorps. I 1993 overtog Falck imidlertid Securitas fra ISS-koncernen, og som en del af betalingen valgte Falck at overlade skadeserviceaktiviteterne til ISS.

De seneste år har Falck dog genetableret skadeserviceaktiviteterne, hvor Falck har satset på at etablere en fleksibel struktur, hvor der bl.a. kunne trækkes på deltidsbrandfolk ved ressourcekrævende opgaver, f.eks. i forbindelse med større storme. Målsætningen var, at skadeservice skulle være et nyt vækstområde for Falck, og der blev opbygget en omfattende struktur med nyt materiel og mandskab.

Men fra udgangen af marts 2018 er det slut. Falck har besluttet at forlade markedet for skadeservice, hvilket blandt andet har sammenhæng med, at et samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring ophører. Fremover vil Falck alene levere akut skadeservice til korpsets abonnenter, mens de mere avancerede skadeserviceaktiviteter indstilles.

Falck oplyser, at man ikke har afskediget medarbejdere i forbindelse med ændringen.

Annonce