Frivillige brandkadetinstruktører modtog Forsvarsministeriets Frivilligpris

Foto: Unge i Beredskabet

Fredag modtog 287 frivillige instruktører fra hele landet Frivilligprisen, der blev uddelt af forsvarsministeren. Prisen uddelt hvert år blandt de frivillige i redningsberedskabet for at påskønne det store arbejde og den indsats, som de udfører. 25 frivillige instruktører var inviteret med på Frederiksberg Slot, hvor forsvarsministeren holdt tale og overrakte beviser til de frivillige.

Frivilligprisen tildeles frivillige eller frivillige enheder i redningsberedskabet og Hjemmeværnet. Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

Frivillige i Hjemmeværnet og redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren.

Instruktører er rollemodeller

De frivillige instruktører ved Unge i Beredskabet modtager Frivilligprisen 2021 for deres arbejde med at inspirere unge til at blive og forblive frivillige i det danske beredskab.

Unge i Beredskabet er et landsdækkende projekt etableret af Danske Beredskaber, Falck og Beredskabsforbundet. Projektet er støttet af Forsvarsministeriet og Velux Fonden. Formålet er at give unge mellem 13-18 år indsigt og kompetencer inden for brand og redning.

I dag modtog 25 repræsentanter på vegne af projektets knap 300 instruktører Frivilligprisen 2021.

”Instruktørerne i Unge i Beredskaber er rollemodeller, som er med til at opbygge en sti af trædesten foran de unge, som fører dem gennem ungdomslivet fra at være brandkadetaspirant, til brandkadet, til frivillig i beredskabet, til en mulig karriere i redningsberedskabet. Flere af instruktørerne er selv tidligere brandkadetter, der nu bidrager til at gøre en forskel for unge, der har brug for ekstra støtte og vejvisning. Det viser os, at de unge brandkadetter er fremtidens brandfolk og fremtidens frivillige. Det gør mig stolt”, siger forsvarsminister Morten Bødskov.

Formand: Et kæmpe skulderklap

”Timerne i døgnet er få, og ressourcerne er ikke altid de store i de lokale korps, men alligevel kan de unge brandkadetter altid stole på og komme til deres brandkadetinstruktører. De yder en værdifuld indsats ud over det sædvanlige. Derfor har brandkadetinstruktørerne virkelig fortjent denne pris, der er et kæmpe skulderklap og en anerkendelse af det store arbejde, de gør for og med de unge”, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber og projektejer for Unge i Beredskabet.

”I beredskabet er alle en del af fællesskabet, og man hjælper hinanden lige meget om man er ung eller gammel. I beredskabet har vi et motto: ’To mand ind, og to mand ud’, som man siger, inden man går ind i en brændende bygning. Det får de unge også at vide, for i beredskabet er det vigtigt, at alle hjælper og respekterer hinanden, for kun sammen kan vi slukke en brand”, fortæller Jesper Atkinson, der er frivillig instruktør og tovholder for brandkadetterne hos Lolland-Falster Brandvæsen.

Foto: Unge i Beredskabet
Foto: Unge i Beredskabet
Foto: Unge i Beredskabet

Annonce