Frivillige brandværn må ikke rykke ud til tyverialarmer

Google Maps
Brandstationen i Sønderborg

Et frivilligt brandværn kan ikke sidestilles med et kommunalt brandvæsen, og derfor må de frivillige brandfolk – i modsætning til deres kommunale kollegaer – ikke rykke ud til tyverialarmer fra kommunale bygninger uden at deres brandværn har en autorisation som vagtvirksomhed. Det fremgår af en dom fra byretten i Sønderborg, der mandag idømte såvel Sønderborg Frivillige Brandværn som Sønderborg Kommune bøder for at have overtrådt loven om vagtvirksomhed.

At drive vagtvirksomhed kræver normalt en særlig autorisation, men kommuner må gerne selv drive en vagtvirksomhed, der kun omfatter deres deres egne bygninger, uden at have autorisation. Fra 2004 til 2006 rykkede Sønderborg Frivillige Brandværn ud til tyverialarmer fra Sønderborg Kommunes bygninger, men Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning meldte brandværnet til politiet, fordi fagforeningen mente, at brandværnet overtrådte loven om vagtvirksomed ved ikke at have autorisation.

Derefter var det op til byretten i Sønderborg at afgøre, om det frivillige brandværn – der er en selvstændig organisation med aftale med Sønderborg Kommune om bl.a. brandslukning – kunne sidestilles med et kommunalt brandvæsen og dermed kunne udføre vagtopgaverne uden autorisation. Eller om brandværnet skulle sidestilles med en privat virksomhed, der skulle have autorisation.

Byretten nåede mandag frem til, at Søndeborg Frivillige Brandværn ikke kunne sidestilles med et kommunalt brandvæsen. Brandværnet blev idømt en bøde på 5.000 kr., mens Sønderborg Kommune fik en bøde på 20.000 kr.

I dag varetages vagtopgaven i Sønderborg af et privat firma.

Annonce