Opsiger brandslukningskontrakter med to frivillige brandværn

Brandstationen i Rinkenæs. Arkivfoto.

De frivillige brandværn i Havnbjerg og Rinkenæs skal ikke længere udføre brandslukning for Sønderborg Kommune. Begge brandværn har store problemer med at overholde kravene til afgangstid og bemanding, så derfor har Sønderborg Kommune valgt at opsige brandslukningskontrakterne. Kommunen tilbyder dog, at brandværnene stadig kan indgå i beredskabet.

Det er en enig beredskabskommission i Sønderborg Kommune, som nu har truffet beslutning om at opsige kommunens brandslukningskontrakter med Havnbjerg Frivillige Brandværn og Rinkenæs Frivillige Brandværn.

Baggrunden er, at de to brandværn gennem længere tid har haft udfordringer med at overholde de krav til afgangstider, uddannelsesniveau og rekruttering, som er fastsat i brandslukningskontrakterne.

Kontrakterne opsiges med seks måneders varsel, og brandværnene vil frem til kontraktophøret stadig kunne varetage slukningsopgaven.

”Jeg er rigtig ked af, at vi i beredskabskommissionen desværre er nødt til at ophæve slukningskontrakterne med de to brandværn. Jeg har enorm respekt for det arbejde, Havnbjerg Frivillige Brandværn og Rinkenæs Frivillige Brandværn har leveret for at gøre deres lokalområder trygge med en stor, frivillig indsats gennem rigtig mange år. Men de frivillige brandværn har en meget vigtig og alvorlig opgave, og derfor kræver det, at brandværnene kan stille med de uddannede brandmænd, de skal, og udrykningen sker inden for den beskrevne tid. Det har ikke været muligt gennem længere tid i Rinkenæs og Havnbjerg, og derfor har vi ophævet slukningskontrakterne”, siger borgmester Erik Lauritzen, der er formand for beredskabskommissionen i Sønderborg Kommune.

Får tilbud om nye opgaver

Opsigelserne betyder dog ikke, at det er slut med de frivillige brandværn i de to byer. Begge brandværn har nemlig fået tilbudt en ny kontraktform, der skal give mulighed for, at frivilligheden fastholdes på brandstationerne. Hvis brandværnene accepterer tilbuddet, vil de skulle løse opgaver, der svarer til det, som de frivillige beredskaber udenfor Sønderjylland udfører. Det vil sige, at de kan aktiveres i anden bølge i forbindelse med en kritisk situation, hvor opgaverne kan være ledelsesstøtte, logistik, konceptet med ren brandmand, droneflyvning, klima og mange flere.

”Vi er meget bevidst om, at en ændring i de kontraktlige forhold har stor betydning for de berørte værn, men vi har et håb om, at vi ved fælles hjælp kan fastholde de frivillige på brandstationerne på en anden måde. De nye opgaver er fortsat en vigtig samfundsopgave, og vi håber, at det nye tilbud med andre beredskabsopgaver vil kunne tiltrække nye frivillige, der ikke havde interesse i den brandfaglige del, men ønsker at gøre en forskel og hjælpe til, når krisen rammer vores kommune”, siger Erik Lauritzen.

Andre brandstationer overtager dækningen

Ifølge beredskabschef Allan Dalager Clausen vil kommunens serviceniveau i den risikobaserede dimensionering fortsat blive overholdt:

”Brandstationerne i kommunen ligger med en afstand, der overlapper hinanden, hvis der er problemer for en station at overholde kontrakten. Og jeg kan forsikre lokalbefolkningen i Havnbjerg og Rinkenæs om, at der fortsat kommer brandfolk, hvis der går ild i ens ejendom, og det vil ske inden for den fastsatte udrykningstid. Det bliver primært nabobrandværnene, der vil klare den opgave fremover, hvis det brænder”, siger Allan Dalager Clausen.

Beredskabet i Sønderborg Kommune består i dag af 14 brandstationer, hvor de 13 af dem er bemandet med frivillige.

Annonce