Frivillige i beredskabet skal hjælpe med snerydning

I Roskilde skal frivillige i beredskabet nu hjælpe med at fjerne sne – i hvert fald i de situationer, hvor der er meget sne. Roskilde Brandvæsen og kommunens materielgård har nemlig indgået en aftale om at lave et fælles sne-akutberedskab. Dermed kan materielgården bruge de frivillige brandfolk som en specialenhed, hvis der bliver behov for det, f.eks. når der ikke kan skaffes tilstrækkeligt ressourcer fra materielgården, eller når det faste mandskab skal hvile efter mange timer på gader og stier.

Beredskabet skal deltage i rydninger, så vejene bliver mere farbare, og det kan sikres, at de bløde trafikanter kan komme frem ved lyskryds og busstoppesteder, skriver Dagens.dk.

Der kan blive indsat op til fem hold med hver to mand, som først og fremmest skal hjælpe det øvrige rydningsmandskab, der kører i traktorer og lastvogne. De steder, hvor pladsen er trang, er der nemlig behov for, at der bruges mindre maskiner som sneslynger, fejemaskiner og håndværktøj for at få de store driver af sne væk.

Samarbejdet er i første omgang et forsøg. Erfaringerne skal så vise, om det frivillige beredskab måske også kan bruges til andre opgaver.

Annonce