Nu må blinde alarmer koste 5.050 kr.

Fra næste uge må landets brandvæsener opkræve 5.050 kr. for hver udrykning til en blind alarm fra et lovpligtigt automatisk brandsikringsanlæg. Det er en kraftig stigning i forhold til det nuværende gebyr, som udgør 3.865 kr. pr. udrykning. Gebyret skal dække brandvæsenernes udgifter i forbindelse med de forgæves udrykninger.

Det er Forsvarsministeriet, der har udstedt en ny bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2014, hvorefter brandvæsenerne kan opkræve 5.050 kr. pr. udrykning til blinde alarmer fra automatisk brandsikringsanlæg. En blind alarm er i denne sammenhæng en automatisk tilkaldelse af brandvæsenet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand.

I den hidtidige bekendtgørelse, der nu ophæves, var gebyret fastsat til 3.500 kr. Efter årlige reguleringen udgør det aktuelle gebyr dog 3.865 kr. Også efter den nye bekendtgørelse vil gebyret hvert år blive reguleret. Det sker ved at hæve gebyret med den såkaldte satsreguleringsprocent.

Annonce