Ulovligt at sende regninger for blinde alarmer videre til lejere

Hvis et brandvæsen modtager en blind alarm fra et lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg, der er installeret af et boligselskab, må brandvæsenet gerne sende en regning for udrykningen til boligselskabet. Derimod er det ulovligt, hvis boligselskabet sender regningen videre til den lejer, som var skyld i alarmen. Det fastslår den nye minister for by, bolig og landdistrikter.

Generelt kan landets brandvæsener opkræve er gebyr fra ejeren af et lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg, hvis der udløses en blind alarm – altså hvis brandvæsenet alarmeres, uden at der enten er brand eller overhængende fare for brand.

I sommers sendte et boligselskab imidlertid en regning på 3.700 kr. for en blind alarm videre til en 80-årig beboer på et plejecenter i Fårevejle, fordi den 80-årige havde udløst den blinde alarm ved at lave pandekager i sin ældrebolig, hvorved en røgdetektor blev aktiveret. Men det var ulovligt at sende regningen videre til den 80-årige, fastslår by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen nu.

Ifølge Carsten Hansen er der hverken i lejelovgivningen eller i lovgivningen for almene boliger regler, der giver en boligorganisation lov til at sende en regning for en blind alarm videre til den enkelte beboer, og derfor afviser Carsten Hansen også, at der er behov for at ændre lovgivningen for at hindre gentagelser af situationen fra Fårevejle. Det havde Dansk Folkeparti ellers opfordret til.

Allerede inden ministerens stillingtagen i sagen havde det nordvestsjællandske boligselskab selv valgt at trække den omstridte regning tilbage.

Annonce