Hæder til indsatsleder for redningsaktion

Torsdag den 8. april 2010 udbrød der brand i en beboelsesejendom i Lyngens Kvartér i Gullestrup ved Herning. Branden kunne have fået tragiske konsekvenser for en beboer i ejendommen, men på grund af en hurtig og modig indsats fra Herning Kommunale Beredskabs indsatsleder og et par vidner til branden blev beboeren reddet ud i live. Nu er indsatslederen, Kaj Age Truelsen, blevet hædret af politiet for redningsindsatsen.

Selv mener beredskabsinspektør Kaj Age Truelsen, at han blot passede sit arbejde, men han blev indstillet til en belønning fra politiet, og i Midt- og Vestjylland Politis begrundelse for at tildele indsatslederen en belønning på 1.000 kr. for redningsaktionen skriver politiet bl.a.:

“Ved din ankomst til brandstedet som indsatsleder for Herning Brandvæsen udviste du i den meget stressede situation en særdeles resolut og professionel indsats, og det lykkedes i fællesskab med politiet og de to borgere, at få den nu bevidstløse mand sikkert ud af ejendommen, så han kunne komme under lægebehandling. Det er politiets overbevisning, at manden ville være omkommet, hvis det ikke var lykkedes at redde manden ud af ejendommen”.

Annonce