Her er de 25 brandøvelsespladser med mulig sundhedsrisiko

Arkivfoto

Miljøstyrelsen har nu fået svar fra regioner, kommuner og Forsvaret, der er blevet bedt om at gennemgå identificerede brandøvelsespladser for at afklare, om der er en mulig sundhedsrisiko i forbindelse med den aktuelle debat om PFOS-forureninger. Den foreløbige oversigt fra Miljøstyrelsen viser, at der er identificeret 25 brandøvelsespladser, hvor der kan være en sundhedsrisiko.

Miljøstyrelsen har indtil videre modtaget foreløbige vurderinger for ca. halvdelen af de 181 brandøvelsespladser, der i første omgang blev identificeret. Samlet har Miljøstyrelsen modtaget tilbagemeldinger fra 34 kommuner og virksomheder. Derudover har Danske Regioner fremsendt en generel tilbagemelding til Miljøstyrelsen. På den baggrund er der altså identificeret 25 brandøvelsespladser samt naboarealer, hvor der kan være en sundhedsrisiko.

Det fremgår, at kommunerne på nuværende tidspunkt har forholdt sig til den konkrete håndtering af sundhedsrisikoen fra ca. halvdelen af de 25 brandøvelsespladser. For de resterende pladser, herunder også de 92 pladser, hvor der mangler tilbagemelding fra myndighederne, forventer Miljøministeriet, at man snarest kan komme videre med at skabe et overblik. Myndighederne fortsætter samtidig den sædvanlige procedure i forureningssager, hvor det skal afklares, hvem der skal finansiere og forestå en mulig oprensning.

Miljøstyrelsen vil nu tage kontakt til de myndigheder, der endnu ikke har givet en tilbagemelding, og rykke for udestående svar. Miljøstyrelsen forventer at modtage en tilbagemelding senest medio december om status på deres arbejde med mulige PFOS- forureninger fra brandøvelsespladser og eventuelle sundhedsrisici.

Se de 25 brandøvelsespladser og naboarealer her.

Annonce