Påbud fra Arbejdstilsynet på vej til AMK-vagtcentral

Arkivfoto: Thomas Voss

Efter to tilsynsbesøg er Arbejdstilsynet på vej med et påbud til Region Hovedstadens AMK-vagtcentral. Det har tilsynet varslet overfor Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vil pålægge AMK-vagtcentralen at sikre, at de høje følelsesmæssige krav i arbejdet med at besvare 112-opkald ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed på kort eller lang sigt.

Ifølge Region Hovedstaden har Arbejdstilsynet indenfor de seneste måneder været på henholdsvis et uvarslet og et varslet tilsynsbesøg hos Region Hovedstadens Akutberedskab. Fokus ved det uvarslede besøg var AMK-vagtcentralen og 1813-akuttelefonen, mens ambulancetjenesten ikke var omfattet. Arbejdstilsynet fulgte derefter op med et varslet tilsynsbesøg, hvor tilsynet ønskede yderligere oplysninger om arbejdsmiljøet på AMK-vagtcentralen.

Efter en dialog med medarbejdere, afdelingsledelsen og direktionen meddelte Arbejdstilsynet, at man påtænker at give AMK-vagtcentralen et påbud vedrørende sikring af arbejdsmiljøet for de sundhedsfaglige visitatorer (SFV’er), der modtager de viderestillede 112-opkald om sygdom og tilskadekomst.

Konkret vil det varslede påbud gå på, at Akutberedskabet skal ”sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med at besvare telefonopkald for SFV’ere i Vagtcentralen 1-1-2 ikke forringer ansattes sikkerhed og sundhed på kort eller lang sigt”.

Region Hovedstaden oplyser, at man er i gang med at udarbejde et høringssvar til Arbejdstilsynet. Derefter vil Arbejdstilsynet træffe den endelige afgørelse i sagen.

Annonce