Højere gebyrer for brandalarmering skal finansiere kampagne mod blinde alarmer

Virksomheder og myndigheder i de otte hovedstadskommuner kan vente højere regninger, når brandvæsenet rykker ud til blinde alarmer fra deres automatiske brandalarmeringsanlæg. Hovedstadens Beredskab vil hæve gebyret med 12 procent, men størstedelen af prisstigningen er målrettet kampagner, som skal nedbringe antallet af blinde alarmer.

En blind alarm er en alarm, som bliver sendt fra et automatisk brandalarmanlæg, uden at der er en brand. Det kan f.eks. skyldes, at der er blevet røget cigaretter ved en røgdetektor, at en bil har udsendt udstødningsgasser tæt på en røgdetektor eller at en håndværker har lavet arbejde, der frembringer varme, røg eller støv.

Landets brandvæsener kan opkræve gebyr for udrykninger til blinde alarmer, og hidtil har Beredskabsstyrelsen fastsat størrelsen på gebyret, som aktuelt er på 5.195 kr. Men fremover kan kommuner – og fælleskommunale brandvæsener – selv fastsætte gebyret, blot må det ikke vær højere end omkostningerne.

500 kr. til kampagner

I Hovedstadens Beredskab vil gebyret blive hævet med 12 procent til 5.815 kr. Størstedelen af stigningen – nemlig 500 kr. – vil dog blive anvendt til en målrettet indsats, som skal nedbringe antallet af blinde alarmer, f.eks. i form af kampagner rettet mod anlægsejerne.

Hovedstadens Beredskab vil også justere priserne for at få oprettet de automatiske brandalarmeringsanlæg på brandvæsenets vagtcentral og på den løbende overvågning af anlæggene. Fremover bliver årsabonnementet for overvågning således på 6.262 kr. i alle otte kommuner, hvilket er en stigning i forhold til de nuværende 5.520 kr. i København, 6.072 kr. for Vestegnens kommunale institutioner og 0 kr. i Dragør. For virksomheder og myndigheder på Frederiksberg er der tale om en prisfald, og det gælder også for virksomheder på Vestegnen.

Årlig indtægt på 35 mio. kr.

I alt indbringer de forskellige gebyrer Hovedstadens Beredskab ca. 35 mio. kr. om året, hvilket gør gebyrerne til en af beredskabets store indtægtskilder.

Ironisk nok kan det også medføre, at beredskabet får et problem, hvis de kommende kampagner for at nedbringe antallet af blinde alarmer viser sig at blive en succes. Langt størstedelen af brandudrykningerne i Hovedstaden sker nemlig med fuldtidsansatte brandfolk, og derfor er omkostningerne til den enkelte udrykning meget begrænsede – og udrykningen er dermed isoleret set en pæn overskudsforretning. Det får da også Hovedstadens Beredskab til at advare i beredskabets budget for de kommende år:

”Det betyder, at en del af Hovedstadens Beredskabs serviceniveau er brugerfinansieret, hvorfor det skal bemærkes, at såfremt indtægterne fra gebyrerne skulle udvise et fald, vil der udestå en finansieringsudfordring i og med et fald i disse indtægter ikke modsvarer et tilsvarende fald i omkostningerne”.

Annonce