Hovedstadens Beredskab vil af med veterankøretøjer

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab ejer i dag 20 veterankøretøjer, hvoraf det ældste er en håndtrukken sprøjte fra 1830. Størstedelen af køretøjerne har været udstillet på Vestsjællands Bilmuseum i Høng, men museet er ikke længere åbent for offentligheden – og opkræver et stigende beløb for at opbevare køretøjerne. Derfor lægger beredskabet op til en ny strategi, hvor mindst otte køretøjer afhændes.

Hovedstadens Beredskab har en betydelig samling af veterankøretøjer fra det tidligere Københavns Brandvæsen. Køretøjerne blev leveret tilbage til brandvæsenet, da Det Danske Brandværnsmuseum i Aarhus lukkede. Siden 2006 har størstedelen af køretøjerne været udstillet hos Vestsjællands Bilmuseum i Høng. Enkelte af de gamle udrykningskøretøjer opbevares dog hos Hovedstadens Beredskab og bliver brugt i forbindelse med forskellige arrangementer, herunder Beredskabets Dag, juleoptog og senest i forbindelse med åbningen af det nye Københavns Museum.

Aftalen med Vestsjællands Bilmuseum koster godt 90.000 kr. om året. Men bilmuseet er fra 2021 lukket for besøgende, og museet er i gang med at flytte til en ny lokalitet, hvor der ikke vil være plads til veterankøretøjerne. Opbevaringen af køretøjerne sker derfor i øjeblikket alene med det formål at bevare køretøjerne for eftertiden, da udstillingen ikke længere er åben for besøgende. Prisen for opbevaringen er samtidig støt stigende, og derfor anser Hovedstadens Beredskab den nuværende placering af veterankøretøjerne for at være uholdbar.

Hovedstadens Beredskab har i 2019 og 2020 kontaktet forskellige kulturinstitutioner og museer – både offentlige og private – men de har ikke være interesserede i at udstille køretøjerne. Teknisk Museum i Helsingør returnerede i 2020 to veterankøretøjer til Hovedstadens Beredskab og har derefter kun et enkelt af beredskabets veterankøretøjer tilbage i deres udstilling.

Nyt tilbud til museer

Der er ikke mulighed for at opbevare yderligere veterankøretøjer på Hovedstadens Beredskabs egne lokaliteter, og derfor ønsker beredskabet en ny strategi.

Den vil gå ud på, at otte køretøjer afhændes. Der er tale om de veterankøretøjer, som er i dårligst stand og har den laveste bevaringsmæssige værdi. Det er f.eks. flere hånd- og hestetrukne køretøjer fra 1800-tallet, en Scania drejestige fra 1949, to Commer afprodsstiger fra 1953 og Mercedes ambulancer fra 1962 og 1967.

Fire veterankøretøjer bevares til brug for arrangementer, og de opbevares på Hovedstadens Beredskabs lokaliteter. Det er bl.a. flere køretøjer fra 1800-tallet og en Mercedes ambulance fra 1971.

Endelig søges seks veterankøretøjer bevaret med henblik på udstilling. Her vil relevante museer og kulturinstitutioner få tilbud om overtagelse, f.eks. Teknisk Museum og Odsherred Brandmuseum. Lykkes det ikke at indgå aftaler om udstillingsbrug, afhændes køretøjerne til private gennem salg eller fri afståelse. Dette har et enkelt fortilfælde, hvor ejeren nu er privat, og hvor Hovedstadens Beredskab har brugsret ved arrangementer.

Annonce