Hovedstadens Beredskab vil samle teknisk afdeling på én adresse

Google Streetview
Hovedstadens Beredskab på Enghavevej

I dag er Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling lokaliseret på tre forskellige adresser. Men en gammel plan fra 2014 om at samle afdelingen på én adresse ser nu ud til at blive en realitet. En udvidelse af beredskabets lejemål på Enghavevej kan således løse lokaleudfordringerne, hvilket vil koste 18 mio. kr., svarende til en øget huslejeudgift på 1,8 mio. kr. om året.

På Enghavevej har Hovedstadens Beredskab i dag elektronikafdeling, autoværksted, brandhaneafdeling og beskyttelsesrumsafdeling. På den ellers nedlagte Station Dæmningen har beredskabet sit vaskeri, slukkerservice, brandmateriel og mobilteam placeret, mens der på Station Tomsgården bl.a. er munderingsdepot, ambulancedepot og røgdykkerdepot.

Så længe der stadig er aktiviteter på Dæmningen, kan Hovedstadens Beredskab ikke realisere en ventet besparelse på 0,8 mio. kr. i husleje. Samtidig er der en forventning om, at man kan effektivisere for 1,3 mio. kr., hvis alle de tekniske aktiviteter samles på én lokation.

Kommune vil øge driftsbidraget

Allerede i 2014 besluttede Københavns Kommune at samle det daværende Københavns Brandvæsens tekniske afdeling på Enghavevej. Samlokaliseringen er dog ikke blevet realiseret, men nu er der udsigt til, at det kan ske. I givet fald skal der investeres 18 mio. kr. i lokalerne på Enghavevej 84, hvilket skal betales af Københavns Kommune. Derefter skal Hovedstadens Beredskab årligt betale 1,8 mio. kr. ekstra i husleje.

Da effektiviseringsgevinsten ved en samlokalisering allerede var indarbejdet i Københavns Brandvæsen budget, da brandvæsenet blev en del af Hovedstadens Beredskab, har Københavns Kommune indvilliget i at øge kommunens driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab med de 1,8 mio. kr., som den ekstra husleje vil koste beredskabet. Det skal dog først vedtages politisk i Københavns Kommune.

Annonce