Ingen undersøgelse af sammenhæng mellem PFOS og sygdom hos brandfolk

Arkivfoto

Der kommer ingen undersøgelse af en eventuel sammenhæng mellem det skadelige stof PFOS – som tidligere fandtes i brandslukningsskum – og sygdom hos brandfolk. Og brandfolk vil heller ikke få tilbudt en blodprøve, som kan vise, om de har PFOS i blodet – medmindre de selv vælger at opsøge egen læge. Det fastslår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

PFOS er såkaldte fluorholdige forbindelser, der typisk bruges til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- eller fedtafvisende effekt. PFOS er imidlertid hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, og i dag er det generelt forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

PFOS-holdigt brandslukningsskum har tidligere været anvendt af de danske brandvæsener og brandskoler. Det har dog været forbudt at markedsføre og anvende i EU siden december 2006, om end brandslukningsskum markedsført før 27. december 2006 kunne anvendes indtil 27. juni 2011. Brandskum med indhold af andre fluorerede forbindelser er fortsat tilladt.

Ikke grundlag for en undersøgelse

Men selv om mange brandfolk gennem årene vil være blevet udsat for PFOS gennem brug af brandslukningsskum, så kommer der ikke nogen undersøgelse af, om der er sammenhæng mellem PFOS og sygdomsbilledet hos landets brandfolk. Det fastslår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på baggrund af et notat fra Sundhedsstyrelsen, hvor styrelsen konkluderer følgende:

”Ud fra den nuværende viden om helbredseffekter af PFOS og sygdomsbilledet hos brandmænd finder Sundhedsstyrelsen ikke, at der er grundlag for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem PFOS og sygdomsbilledet hos brandmænd”.

Ministeren afviser også, at brandfolk, der har været i kontakt med PFOS, skal opspores og tilbydes en blodprøve. Også her henviser ministeren til Sundhedsstyrelsens konklusion:

”Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er lægeligt, helbredsmæssigt grundlag for at opspore og udrede brandfolk, der har været udsat for PFOS. En blodprøve vil kun give information om niveauet af PFOS i blodet. En blodprøve vil ikke kunne sige noget om, hvorvidt en aktuel lidelse kan tilskrives tidligere eller nuværende udsættelse for PFOS, og resultatet af en blodprøve vil ikke kunne forudsige evt. helbredsproblemer”, skriver styrelsen – og fortsætter:

”Der findes ikke en behandling, der kan fjerne PFOS i blodet. Bekymrede brandfolk kan søge egen læge med henblik på en helbredsstatus. Optræder der sygdom hos brandfolk, som tidligere har været udsat for PFOS, behandles sygdommen efter vanlige retningslinjer”.

Kan være arbejdsskade

Peter Hummelgaard fortæller desuden, at Arbejdstilsynet har oplyst, at såfremt en brandmand bliver syg, og der er mistanke om, at det skyldes udsættelser i forbindelse med arbejdet, vil lægen have pligt til at anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som kan tage stilling til, om det kan anerkendes som en arbejdsskade.

”Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens og Arbejdstilsynets oplysninger og ser på den baggrund ikke behov for at igangsætte et større opsøgnings- og udredningsarbejde. Jeg har bedt Arbejdstilsynet om at informere om problemstillingen med PFOS i brandskum til branchen og på Arbejdstilsynets hjemmeside”, konkluderer beskæftigelsesministeren.

Annonce