Københavns Brandvæsen har indledt fyringsrunde – viceberedskabschef fratræder

Hovedbrandstationen i København.

Københavns Brandvæsen har nu indledt den første af to fyringsrunder. I denne omgang rammes brandvæsenets administration og servicefunktioner, hvor 12 medarbejdere enten får en fyreseddel eller en fratrædelsesaftale. Den første, som forlader brandvæsenet, er den mangeårige viceberedskabschef, Søren Brydholm, der fratræder efter gensidig aftale.

Det er udsigten til et underskud på 6,5 mio. kr. i 2012, som tvinger Københavns Brandvæsen til at skære ned i administrationen og servicefunktionerne, der omfatter depoter og værksteder.

Efter at besparelserne har været behandlet i brandvæsenets hovedsamarbejdsudvalg, har brandvæsenets ledelse de seneste dage undersøgt mulighederne for frivillige fratrædelsesordninger, hvorefter man har udvalgt de medarbejdere, som påtænkes afskediget.

I dag har der så været et ekstraordinært møde i hovedsamarbejdsudvalget, hvor ledelsen har orienteret om det endelig antal medarbejdere, som skal afskediges, og torsdag gennemføres samtaler med de berørte medarbejdere. Efter en høringsfase, hvor det også undersøges, om der er mulighed for omplacering til andre dele af Københavns Kommune, vil de formelle fyresedler blive udsendt i begyndelsen af november.

I administrationen og servicefunktionerne har brandvæsenet besluttet, at der skal siges farvel til i alt 12 medarbejdere, hvoraf nogle dog har indgået frivillige fratrædelsesaftaler. Desuden vil to ledige stillinger i brandvæsenets serviceafdeling ikke blive genbesat. Samtidig bekræfter brandvæsenet, at viceberedskabschef Søren Vincent Brydholm omgående fratræder sin stilling – han har, som det udtrykkes, efter gensidig aftale valgt at søge nye udfordringer uden for brandvæsenet.

”Det er ingen tvivl om, at alle er påvirkede af situationen i disse dage, men jeg håber, at I kan hjælpe hinanden med at komme videre – og ikke mindst de medarbejdere, der skal sige farvel til brandvæsenet”, skriver beredskabschef Jakob Vedsted Andersen i en intern orientering til medarbejderne.

Udover de igangværende fyringer blandt de administrative og tekniske medarbejdere vil der senere skulle fyres op til 45 brandfolk som følge af den nye risikobaserede dimensionering, som politikerne ventes at vedtage senere på året.

Annonce