Københavns Brandvæsen investerer i nye ambulancer og ny telefoncentral

Der er stor risiko for, at den nuværende telefoncentral på Københavns Brandvæsens alarmcentral bryder ned, og et nedbrud kan få meget alvorlige konsekvenser for byens borgere. Det har allerede været nødvendigt at tage nogle af telefoncentralens funktioner ud af drift, og derfor vil Københavns Brandvæsen nu investere et millionbeløb i ny og fremtidssikret teknologi. Også på ambulanceområdet er der en større investering på vej.

Den nuværende 112-central hos Københavns Brandvæsen baserer sig på hardwareteknologi, der er op til 12 år gammel. Nu er det ikke længere muligt at få udført service på den tilhørende software, og dermed vil der på sigt kunne opstå driftmæssige problemer, som brandvæsenet ikke vil kunne håndtere.

Da 112-centralen således ikke længere er tidssvarende, vil der med udgangspunkt i den nuværende løsning ske en udskiftning af hardwaren, hvorefter også softwaren bliver opgraderet til et tidssvarende niveau. De nuværende softwarelicenser flyttes over på den nye løsning og genbruges altså. Den nye løsning vil være baseret på den nyeste teknologi på området, og dermed vurderer brandvæsenet, at teknologien vil være fremtidssikret.

Københavns Brandvæsen har i første omgang anmodet om 2,3 mio. kr. til den nye telefoncentral, hvoraf de 0,3 mio. kr. dog skal gå til at udvide kapaciteten på alarmcentralens voicelogger.

Kontrakt kræver nye ambulancer

Udover den nye telefoncentral gør Københavns Brandvæsen også klar til at investere i fem nye ambulancer.

Brandvæsenet har kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel, og det følger af kontrakten, at brandvæsenets ambulancer maksimalt må være seks år gamle. Derudover indebærer kontrakten, at der ikke må anvendes ambulancer fra før 2007, fordi alle ambulancer senest i 2012 skal leve op til standarden DS/EN 1789-2007.

De nye ambulancer er stadig i udbud, og derfor kendes prisen ikke, men Københavns Brandvæsen forventer, at ambulancerne og konsulenthjælp til udbuddet i alt vil koste ca. 4,5 mio. kr.

Annonce