Københavns Brandvæsens droner i luften

Som det første brandvæsen i Danmark har Københavns Brandvæsen nu fået Trafikstyrelsens tilladelse til at bruge en flyvende drone i tæt bebyggelse – noget, man ellers ikke må i København. Brandvæsenets drone skal hjælpe brandmandskabet med hurtigere at danne sig et overblik, når de bliver kaldt ud til brande og ulykker.

”Dronerne bliver vores øjne i luften og kan hjælpe os med at planlægge indsatsen på ulykkesstedet, rykke hurtige ind og mere effektivt. Det giver større tryghed for borgerne, da dronerne kan forbedre vores muligheder for at redde liv og værdier ”, siger beredskabschef Jakob Vedsted Andersen.

På dronen sidder et videokamera, som sender et billede direkte til indsatslederen og brandvæsenets alarmcentral, der dermed hurtigere kan danne sig et overblik og planlægge indsatsen ved f.eks. bygningsbrande, kemi-ulykker og redninger ved ulykker til vands og i højden, oplyser brandvæsenet.

Billederne fra dronen forbedrer ikke kun chancerne for at redde liv og værdier. Dronen kan også bruges til at vurdere faren ved f.eks. et kemikalieudslip eller ved sammenstyrtnings- og eksplosionsfare, hvilket vil være med til at styrke sikkerheden for brandvæsenets mandskab. Endeligt giver videooptagelserne fra dronen vigtig dokumentation i forhold til at evaluere på brandvæsenets indsatser som led i den løbende udvikling af beredskabet i Københavns Brandvæsen.

Annonce