Myndigheder: Alle skal have lige adgang til 112-hjælp

Region Hovedstadens akutberedskab, Københavns Brandvæsen og Rigspolitiet går nu i tættere dialog om borgernes adgang til 112. Der må ikke herske tvivl om, at der er lighed for alle borgere, lyder meldingen. Det sker efter at flere organisationer har kritiseret alarmcentralen og politiet for at nægte at sende hjælp til hjemløse, når de er syge.

Alle borgere har ret til lighed i sundhed og lige adgang til akuthjælp. Sådan er det heldigvis også i dag. Men hvis borgerne kommer i tvivl, sådan som nogle medier fremstiller det, tager de ansvarlige myndigheder det alvorligt. Sådan lyder udmeldingen fra Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen og Region Hovedstadens akutberedskab, som nu vil gå i tættere dialog med hinanden og borgerne for at sikre, at alle, herunder især socialt udsatte borgere, også fremover kan være trygge ved at ringe 112.

De tre instanser, som alle modtager og behandler opkald til 112, vil nu invitere til et fællesmøde med bl.a. repræsentanter for de hjemløse og værestederne. Formålet er at se på, hvordan man i fællesskab kan skabe mere tryghed hos borgere og hjemløse om alarm- og akutberedskabet i hovedstadsregionen.

”Kontakten til de svage og udsatte borgere er en væsentlig del af vores arbejde. Derfor er vi også allerede i dag meget opmærksomme på at nå ud til disse borgere, når de har brug for hjælp, og vi vurderer, at der f.eks. er behov for udrykning med ambulance”, siger direktøren for akutberedskabet i Region Hovedstaden, Freddy Lippert.

Steen Herlev Larsen fra Rigspolitiet understreger, at den seneste tid debat om hjemløse i pressen viser, at der kan være behov for at se på yderligere løsninger i fællesskab. ”For os handler det om at skabe tryghed for borgerne i al almindelighed, og når der opstår usikkerhed om trygheden, så handler myndighederne naturligvis på det med det samme”, siger Steen Herlev Larsen.

Også Københavns Brandvæsen understreger, at kritikken fra borgerne gør indtryk. ”Vi ønsker, at alle borgere skal opleve, at de bliver behandlet lige, og vi er meget opmærksomme på, at udsatte borgere får den hjælp de har behov for. Men når der opstår kritik fra de hjemløse, eller andre, så tager vi det naturligvis alvorligt”, siger Jens Larsen, som er chef for Alarmcentralen for Storkøbenhavn.

Annonce