Kommune: Transportminister må tage stilling til besparelser på beredskab

Hvis Slagelse Kommune og A/S Storebælt ikke indenfor en måned bliver enige om, hvordan Storebæltsforbindelsens beredskab skal se ud fremover, så må det være op til transportminister Ole Birk Olesen at tage stilling til beredskabets størrelse. Det mener Slagelse Kommune, efter at A/S Storebælt har ønsket at spare på beredskabet, hvilket Slagelse Kommune har besluttet at afvise.

Siden 1997 har A/S Storebælt reduceret budgettet for det særlige beredskab på Østbroen og i Storebæltstunnellen med 40 pct. Beredskabet varetages af Slagelse Kommune, og i forbindelse med forhandlinger om en ny aftale, har A/S Storebælt ønsket yderligere besparelser.

Nu har Slagelse Kommune imidlertid besluttet, at kommunen ikke vil acceptere flere besparelser. Kommunens endelig udspil er således, at A/S Storebælt skal stille 8,5 mio. kr. om året til rådighed, hvilket svarer til de nuværende omkostninger.

Samtidig har kommunen sat en deadline: Senest den 23. oktober 2017 skal der være indgået en aftale mellem kommunen og A/S Storebælt – og aftalen skal skabe ”tilstrækkelig sikkerhed for, at beredskabsniveauet kan videreføres”. Sker det ikke, vil Slagelses borgmester rette henvendelse til transportminister Ole Birk Olesen (LA), hvorefter det vil være op til ministeren at afklare, om der skal ske forringelser i Storebæltsberedskabet.

Annonce