Nyt beredskab vil udvide med 1-minutsudrykning i Silkeborg

Fremover skal der være 1-minutsberedskab på brandstationen i Silkeborg, således at der både fra Silkeborg og Viborg hurtig kan rykkes ud med det specialmateriel, som dækker alle 10 brandstationer i det nye Midtjysk Brand & Redning. Det foreslås i et udkast til risikobaseret dimensionering for Viborg og Silkeborg kommuners fælles beredskab.

I dag er der på brandstationen i Viborg et døgnberedskab på to mand, som i dagtimerne suppleres med fuldtidsansatte medarbejdere, der har forskellige opgaver på brandstationen. En tilsvarende model vil Midtjysk Brand & Redning indføre i Silkeborg, således at første køretøj fra begge de store stationer kan afgå indenfor 1 minut døgnet rundt.

Midtjysk Brand & Redning har endnu ikke lagt sig fast på, hvilke opgaver, som de relativt få brandfolk på 1-minutsudrykningen skal udføre på brandstedet, indtil resten af udrykningen – bemandet med deltidsbrandfolk – er fremme. Her vil beredskabet kigge på muligheden for at anskaffe nyt materiel, som kan udnytte døgnberedskabets styrke, f.eks. Cobra skæreværktøj.

I udkastet til ny dimensioneringsplan opererer man med indførelse af en hurtig responsenhed, der skal rykke ud med holdleder og en brandmand til mindre brande. Herudover er det meningen, at det nye døgnberedskab kan supplere udrykningen fra de øvrige otte brandstationer med diverse specialmateriel – f.eks. pionervogn til frigørelsesopgaver og drejestige – fra Viborg eller Silkeborg. Hertil kommer, at de lokale stationer kan suppleres, hvis der er bemandingsproblemer.

Fremover vil Midtjysk Brand & Redning have et servicemål på 10 minutters responstid i byområder og 18 minutters responstid i landområder. Der vil dog være dele af udrykningsområdet, hvor responstiden når op på 20 minutter. Det er dog primært skovområder, korte vejstrækninger og enkeltstående beboelse.

Det nye beredskab vil fortsat have indsatsledervagter med udgangspunkt i både Silkeborg og Viborg, således at der altid er to indsatsledere på vagt. Derfor vil beredskabets holdledere heller ikke blive uddannet til at varetage teknisk ledelse.

Den risikobaserede dimensionering skal behandles af de to kommunalbestyrelser.

Annonce