KL advarer politikere mod at annullere beredskabsbesparelser

Arkivfoto: Eimo Berg

Hvis Folketinget fredag vedtager et forslag om at annullere besparelserne på det statslige beredskab, så bortfalder forudsætningerne for regeringens aftale med KL om den nye kommunale beredskabsstruktur samtidig, advarer KL. Konsekvensen vil nemlig være, at kommunerne ikke som planlagt kan få lov til at overtage en række opgaver fra Beredskabsstyrelsen.

Som BeredskabsInfo kunne fortælle mandag, skal Folketinget fredag formiddag stemme om et beslutningsforslag fra Enhedslisten, der – hvis det samler et flertal – vil indebære, at de planlagte besparelser på det statslige beredskab annulleres.

For kommunerne vil det betyde, at den planlagte styrkelse af kommunernes beredskaber på bekostning af det statslige beredskab formentlig vil falde til jorden. Og det har fået KL til at gå i offensiven:

”Skulle det ske, at Folketinget fredag vedtager et forslag om at annullere besparelserne på det statslige beredskab, skal medlemmerne være klar over, at så bortfalder samtidig forudsætningerne for den aftale, som KL og regeringen har indgået om en ny kommunal beredskabsstruktur. Og så står vi i en ny situation, som vil være meget uhensigtsmæssig for alle parter”, advarer Jørn Pedersen, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Nu struktur skulle fjerne dobbeltfunktioner

Besparelserne på det statslige beredskab er aftalt mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti som en del af finansieringen af en vækstpakke. De aftalte besparelser udgør forudsætningen for den aftale, som KL og regeringen har indgået, der betyder, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder.

”Vores aftale med staten indeholder også, at nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten, skal flyttes til kommunerne. Så det giver simpelthen ikke mening at fjerne besparelserne. For en del af øvelsen med en ny struktur er jo netop at undgå dobbeltkapacitet”, siger Jørn Pedersen.

Kritiserer beslutningsforslag

KL mener desuden, at beslutningsforslaget forvrænger billedet af virkeligheden, da det fremgår af forslaget, at redningsberedskabet i kommunerne – i modsætning til staten – består af deltidsansatte. Men KL understreger, at der altså er mere end 8.000 ansatte i de kommunale beredskaber, heraf mere end 1.700 på fuld tid, mens der ifølge KL kun er 230 fuldtidsansatte i det statslige beredskab. Og i 2012 håndterede det kommunale beredskab ca. 40.000 hændelser, mens det statslige redningsberedskab kun var indsat 435 gange.

”Man skulle tro, at verden falder sammen, hvis den operationelle del af statens opgaver overflyttes til kommunerne. Men det gør den altså ikke. Tværtimod giver det god mening, at de nye store enheder får mulighed for at overtage dele af de statslige centres opgaver og materiel”, siger Jørn Pedersen.

Han opfordrer staten til i stedet at få fokus på de opgaver, der skal flyttes til kommunerne.

”Tallene viser, at det giver god mening at satse på de kommunale beredskaber og overføre de operative opgaver fra staten til kommunerne. Og jeg vil derfor opfordre staten til at igangsætte forhandlingerne med KL om at overdrage opgaverne til kommunerne”, siger Jørn Pedersen og tilføjer, at KL arbejder på et politisk udspil for fremtidens redningsberedskab.

Annonce