Konkurrencerådet vil have mere konkurrence indenfor brandsikring

Den nuværende ordning for godkendelse af de virksomheder, som installerer automatiske sprinkleranlæg, begrænser konkurrencen væsentligt, og derfor vil Konkurrencerådet have Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og en række brancheorganisationer til at ændre ordningen. Det har organisationerne accepteret, og dermed bliver det lettere – og billigere – for såvel mindre som udenlandske virksomheder at komme ind på markedet for brandsikring.

Det er en række brancheforeninger, som står bag Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts ordning for godkendelse af virksomheder, der installerer automatiske sprinkleranlæg. Organisationerne er TEKNIQ, Forsikring & Pension, SikkerhedsBranchen og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

Den nuværende ordning indeholder blandt andet krav om, at godkendte virksomheder skal anvende egne, fastansatte montører til sprinklerarbejde. Det krav gør det imidlertid svært og uattraktivt for mindre og udenlandske virksomheder at blive godkendt og komme ind på markedet for sprinklerarbejde. Det skyldes, at det kræver en vis kapacitet at uddanne og ansætte egne montører, og at det er mere omkostningsfuldt for virksomheder langt væk fra en byggeplads at udføre sprinklerarbejde, fordi de ikke kan hyre folk på stedet.

I denne uge har Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og brancheorganisationerne imidlertid givet Konkurrencerådet tilsagn om at ændre ordningen. Tilsagnene forpligter Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og brancheorganisationerne til at ændre ordningen, så godkendte virksomheder fremover kan hyre montører udefra til sprinklerarbejde. Tilsagnene imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder ved branchestandarden, og Konkurrencerådet har gjort tilsagnene bindende.

”Der kan være sund fornuft i standarder, hvis de for eksempel fremmer den tekniske udvikling og sikrer kvalitet for forbrugerne. Men standarder må ikke indeholde bestemmelser, der begrænser konkurrencen væsentligt. Tilsagnene gør det lettere for små og udenlandske virksomheder at komme ind på markedet. Samtidig øger tilsagnene fleksibiliteten for de virksomheder, som allerede er på markedet. Det styrker konkurrencen til gavn for kunder, der får installeret og serviceret sprinkleranlæg”, siger Agnete Gersing, der er direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ordningen dækker ca. 90 % af markedet for sprinklerarbejde. Markedet omsætter for ca. 100-200 mio. kr. årligt.

Annonce