Kommune: Nedlæggelse af beredskabscenter vil stride mod regeringens politik

Næstved Kommune kaster sig nu ind i kampen om de regionale beredskabscentre. Det lokale byråd har sendt et brev til forsvarsministeren, hvor de argumenterer for, at beredskabscenteret i Næstved skal bevares – på bekostning af centeret i Hedehusene. Vælges Hedehusene som centrum for det statslige beredskab, vil det nemlig være i strid med regeringens egen politik, mener man i Næstved.

Det er borgmester Carsten Rasmussen, som på byrådets vegne har skrevet til både forsvarsministeren og medlemmerne af Folketingets forsvarsudvalg. I brevet henviser kommunen til vedvarende rygter om, at et beslutningsoplæg om besparelserne på det statslige beredskab vil indeholde et forslag om, at Beredskabsstyrelsens operative aktiviteter skal samles i Hedehusene – og at det nuværende beredskabscenter i Næstved, Beredskabsstyrelsen Sjælland, skal nedlægges.

Men det vil ifølge borgmesteren være en dårlig idé.

”Vi mener, at en nedlæggelse af et godt fagligt og bygningsmæssigt velfungerende beredskab som BRS Sjælland, vil være stik imod regeringens egen politik. At flytte statslige arbejdspladser tilbage fra provinsen til hovedstaden er efter vores opfattelse ikke med til at skabe en ’Bedre Balance’”, skriver borgmesteren med henvisning til regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

Svært at bygge ud i Hedehusene

”BRS Sjælland er i dag en nøglebrik i det danske beredskab og vi forventer at de også er det efter et forlig”, skriver borgmesteren, som påpeger en række grunde til, at staten skal vælge Næstved som hjemsted for det sjællandske beredskab.

Ifølge borgmesteren bør der tages hensyn til, at beredskabscenteret i Næstved i dag har døgnberedskab og assisterer de lokale brandvæsener og andre myndigheder samt uddanner værnepligtige, mens centeret i Hedehusene alene er center for de frivillige i beredskabet. Samtidig vil det være vanskeligt at udbygge i Hedehusene, mens der i Næstved er 40.000 m2 grundareal og alle de nødvendige faciliteter. Desuden mener borgmesteren, at Næstved er en central placering, som er essentiel for beredskabet på Sjælland. ”Ved at flytte centeret tættere på Hovedstadsområdet forlænges responstiden til et niveau, der ikke er beredskabsmæssigt forsvarligt”, skriver borgmesteren, som samtidig påpeger, at kommunerne på Sjælland ved en flyting vil få ekstra udgifter til at styrke deres egne beredskaber – og at en udtynding af det statslige beredskab vil kunne få konsekvenser for beredskabet ved den kommende Femern-forbindelse samt Storebæltsforbindelsen.

“Lad os nu i fællesskab fortsat bevare balancen og sikre et godt beredskab på Sjælland”, lyder den afsluttende opfordring fra borgmesteren.

Annonce