Ny lærebog om håndtering af naturbrande i Danmark

De seneste år har budt på en stigende tendens i antallet af naturbrande i Danmark, og med et varmere og mere omskifteligt klima vil tendensen sandsynligvis fortsætte. Nu udgiver Beredskabsstyrelsen en lærebog om håndtering af naturbrande. Det er første gang, der udgives en lærebog på dansk med udgangspunkt i danske forhold.

Beredskabsstyrelsen har udgivet en lærebog, der for første gang præsenterer en samlet tilgang til håndtering af naturbrande i Danmark.

Bogen er skrevet af Kent Ballhorn, der er uddannelsesbefalingsmand ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse.

”Jeg har beskæftiget mig indgående med naturbrande de seneste knap ti år, og jeg har hentet inspiration i teorier og praksis i bl.a. Tyskland, Sverige og USA. Mit håb er, at det samlede danske redningsberedskab kan drage nytte af bogen”, siger Kent Ballhorn.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at lærebogen er henvendt til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen selv, men at den også kan være relevant for eksempelvis myndigheder og organisationer inden for naturpleje samt for andre, der arbejder i eller omkring naturarealer.

Lærebogen kan downloades her.

Annonce