Ny rapport skal bidrage til at nedbringe antallet af arbejdsulykker i beredskabet

Brandfolk i redningsberedskabet har mange anmeldte arbejdsulykker sammenlignet med andre brancher. Men nu har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med en række parter udarbejdet en rapport med opmærksomhedspunkter, der kan bidrage til at nedbringe antallet af arbejdsulykker i redningsberedskabet.

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med bl.a. aktører fra de kommunale redningsberedskaber kortlagt arbejdsulykker hos brandfolk og identificeret risikofaktorer for arbejdsulykker.

På baggrund af kortlægningen er der nu udarbejdet en rapport med opmærksomhedspunkter, der kan bidrage til at nedbringe antallet af arbejdsulykker i redningsberedskabet.

Rapporten præsenterer bl.a. opmærksomhedspunkter i forhold til uddannelse og øvelser samt løbende dialog, der med relativt simple greb kan justeres for at øge fokus på forebyggende tiltag for at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Det vil være op til de enkelte beredskaber, hvordan der arbejdes videre med opmærksomhedspunkterne.

Rapporten kan også danne grundlag for en fortsat dialog og videndeling på tværs af redningsberedskabet om samarbejde, kultur på arbejdspladsen, indkøb, APV og det psykiske arbejdsmiljø, samt uddannelse, læring og mandskabets robusthed.

Risikerer at gå under radaren

”Rapporten giver et godt overblik over potentielle risici ved arbejdet i redningsberedskabet. Den kan danne grobund for at drøfte udfordringer og mulige løsninger åbent på tværs af organisationer og geografi. Generelt er vi i redningsberedskabet gode til at følge op på de alvorlige arbejdsulykker. Projektet identificerer en række opmærksomhedspunkter om de mindre alvorlige ulykker, som ellers risikerer at gå under radaren, så vi kan tage hånd om og forebygge dem”, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for interesseorganisationen Danske Beredskaber.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen, Beredskab Øst, Falck, Danske Beredskaber, KL, Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø og BAU Transport og Engros.

Rapporten kan downloades her.

Annonce