Ny type køretøj til de frivillige ved Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskabs Frivilligenhed har anskaffet et nyt arbejdsredskab, en såkaldt Gator, der er et 4-hjulstrukket køretøj med mange forskellige funktioner. Gator’en har allerede været i indsats flere gange, blandt andet i forbindelse med udlægning af watertubes ved skybrud og som støtte til førstehjælpsberedskab ved et større arrangement.

Frivilligenheden løser en række forskellige opgaver i Hovedstadens Beredskab. De fleste gange er frivilligenheden indsat sammen med mandskab fra brandstationerne, men andre gange løser de frivillige opgaver på egen hånd.

Nu har de frivillige så fået et nyt arbejdsredskab i form af Gator’en, der fungerer som en lille 4-hjulstrukket ”arbejdshest”. Gator’en er monteret med udrykningsblink og -horn, og på fronten er monteret et kraftigt elektrisk spil. Der er desuden anskaffet en trailer til det nye køretøj, ligesom det er planen, at der skal opbygges moduler til brandslukning, transport af luftflasker til røgdykning og båretransport.

”Med anskaffelsen af Gator’en kan vi lettere indsætte mandskab og materiel i svært tilgængelige områder. Køretøjet har en størrelse og motorkraft, der gør, at vi kan køre steder, hvor andre køretøjer må give op”, fortæller Morten Jørgensen, der er leder af frivilligenheden.

Har allerede været i brug

Gatoren har allerede været i indsats flere gange.

Den 29. juni 2017 blev der varslet skybrud over København, og frivilligenheden skulle udlægge watertubes på en dæmning ved Harrestrup Å i Hvidovre. Her kunne Gator’en let køre på stierne i området og bringe materiellet helt frem til udlægningsstedet.

Tidligere på måneden blev der etableret en række førstehjælpsposter ved det traditionsrige Sankt Hans-arrangement i Frederiksberg Have. Her kunne Gator’en nemt køre blandt de ca. 25.000 gæster, og den var i beredskab til anvendelse ved eventuel transport af tilskadekomne.

Annonce