Ny undersøgelse: Kan sodpåvirkning af brandfolk ved brandslukning forebygges?

Arkivfoto

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget 3 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge, om ændringer i arbejdsgange mindsker afsætningen af tjærestoffer på brandfolks hud i forbindelse med brandslukning. Det vil bl.a. ske ved at undersøge tjærestofeksponeringen på brandfolk på en række brandstationer, der har forskellig praksis i forhold til hygiejne.

Det nye projekt – BIOBRAND II – har fået bevilget 3 mio. kr. i Arbejdsmiljøforskningsfondens 1. ansøgningsrunde i 2019. Formålet med det såkaldte interventionsprojekt er at undersøge, om ændringer i arbejdsgange mindsker afsætningen af tjærestoffer på huden i forbindelse med brandslukning.

”Der gennemføres et kontrolleret forsøg på ca. 50 unge værnepligtige, som er ved at uddanne sig til redningsspecialister ved Beredskabsstyrelsen. I løbet af uddannelsen deltager de værnepligtige i to forskellige brandslukningskurser. Det ene af kurserne vil foregå som det er sædvanlig praksis. I det andet kursus vil de værnepligtige få en specifik instruktion i, hvordan de kan undgå at få sod på huden. Der måles tjærestofniveauer i urin og aftørret sod fra huden efter begge brandslukningsøvelsesforløb samt på en arbejdsdag, hvor der ikke foregår brandslukning. Udsættelsen for partikler måles i indåndingszonen hos udvalgte deltagere”, lyder beskrivelsen af projektet, som fortsætter:

”Desuden undersøges tjærestofeksponeringen på brandfolk på en række brandstationer forskellige steder i landet med forskellig praksis i forhold til hygiejne: Der indsamles urinprøver og måles tjærestofeksponering på huden på i alt ca. 30-40 brandfolk fordelt på 3-4 brandstationer med forskellig hygiejnepraksis. Det registreres, hvilken type brandslukningsopgave som er gennemført på prøvetagningsdagen. For den enkelte indsamles ca. 4 prøver fordelt over 1-2 måneder, hvorefter forsøgsdeltageren præsenteres for sit eget niveau af tjærestoffer på huden, og der gives instruktion i forebyggende tiltag for at reducere sodeksponeringen. Herefter indsamles yderligere ca. 4 prøver for at vurdere, om viden om eget niveau og undervisning har en forebyggende effekt. Endvidere sammenlignes niveauerne af tjærestoffer på hud og urin ved de forskellige brandvæsen, for at vurdere om praksis for hygiejne påvirker tjærestofniveauerne”.

Annonce