Østjyllands Brandvæsen vil flytte og opgradere brandstationer

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Særligt i Aarhus vil de kommende år byde på store ændringer af brandberedskabet i Østjyllands Brandvæsen. I hvert fald hvis brandvæsenets udkast til en ny risikobaseret dimensionering ender med at blive en realitet. Den nuværende Falck-brandstation på Trindsøvej skal flyttes længere sydpå, brandstationen i Lystrup skal erstattes af en fuldtidsbemandet station i Lisbjerg – og så kan Skanderborg måske få en fuldtidsbemandet brandstation.

I det første udkast til Østjyllands Brandvæsens risikobaserede dimensionering lægges der op til en del ændringer i stationsstrukturen. Det sker med udgangspunkt i en ændring af den måde, som serviceniveauet for brandvæsenets ankomsttider opgøres på.

Fremover vil man i Østjyllands Brandvæsen skelne mellem servicemålene for tryghed, kapacitetsopbygning og assistance. Ankomsttiden for tryghed tæller ved ankomst med første basisenhed på et skadested, mens kapacitetsopbygningen er ankomst af de resterende køretøjer. Målet er hurtigere ankomst i forhold til parameteren tryghed, mens stationerne fremover skal hjælpe hinanden i form af udrykninger, der sammensættes med enheder fra flere stationer.

Opgør med historie slukningsgrænser

Fremadrettet vil brandvæsenet have fokus på en bedre udnyttelse af ressourcer ved udrykningens sammensætning. Det medfører blandt andet, at der gennemføres en risikovurdering af objekter og ABA, at der vil ske en risikovurderet udrykningssammensætning til picklistens punkter, samt at flere udrykninger standardiseres på vagtcentralen, så der bliver færre individuelle skøn.

Desuden skal de nuværende slukningsgrænser for hver station gentænkes i forhold til blandt andet byudvikling og objekter, så der sker et opgør med historiske grænser. Endelig skal indsatsleder fremadrettet ikke køre til bagateller.

Fremtidssikrede stationsplaceringer

Når det gælder stationsplaceringer, så vil Østjyllands Brandvæsen søge at fremtidssikre placeringerne i forhold til byudvikling og vækst. Det vil først og fremmest give ændringer i Aarhus-området, hvor der ikke længere skal udføres brandslukning fra Falck-stationen på Trindsøvej. I stedet etableres en ny station Aarhus S, som skal sikre bedre dækning af Beder, Malling, Tranbjerg, Solbjerg, Viby, tilkørslen til E 45 samt erhvervsområderne i Syd og Hasselager. Placeringen skal også sikre, at stationen hurtigt via ringvejsnettet kan rykke ud til kapacitetsopbygning eller assistance til de andre stationer i Aarhus.

Den nuværende deltidsbemandede station i Lystrup vil blive nedlagt, og i stedet oprettes en ny station Aarhus N, som bliver en fuldtidsbemandet station – hvorved Aarhus får det længe ønskede 3. fuldtidsbemandede slukningstog. Placeringen vil give hurtigere hjælp til Skejby Sygehus, letbanen i nord, Lisbjerg, Nye, Trige og Djurslandmotorvejen. Borgere i Lystrup vil stadig få hjælp indenfor det fastsatte serviceniveau, men dog med en forringelse i ankomsttid på ca. 1 minut. For dem bliver ankomsttiden med den nye placering på 6-7 minutter. Overgangen til fuldtidsbemanding gør beredskabet mindre sårbart i dagtimerne, hvor det i dag er vanskeligt at rekruttere deltidsbrandfolk i Lystrup.

I planen for risikobaseret dimensionering lægges der også op til, at der senere kan blive oprettet en station Aarhus V, som kan bemandes med en slukningsenhed, hvis udviklingen i området tilsiger det.

To analyser af det fremtidige beredskab

I resten af Østjyllands Brandvæsens dækningsområde bliver der stort set status quo. Slukningsområderne bliver generelt tilpasset for at sikre, at nærmeste enhed altid afsendes, men ellers er stationernes dimensionering uændret.

I Skanderborg skal der dog laves en analyse af det fremtidige behov for en fuldtidsstation i området set i lyset af udviklingen i byen og langs E45. På Samsø skal der laves en analyse af befolknings-, sommerhus- og turistudviklingen – uden at brandvæsenet dog uddyber, om det er med henblik på at øge eller reducere beredskabet.

Planen for den risikobaserede dimensionering bliver nu sendt i høring, hvorefter den vil skulle vedtages politisk i ejerkommunerne.

Annonce