Dansk Autohjælp tjener atter penge efter stor oprydningsrunde

Dansk Autohjælp fik i 2011 sit største overskud i fem år. Det skete efter en omfattende oprydning og trimning af koncernen, hvor man senest har fusioneret en række selskaber, mens andre aktiviteter er solgt fra. Antallet af kunder steg imidlertid ikke i 2011, men i år vil Dansk Autohjælp satse på vækst.

Dansk Autohjælp oplyser ikke sin omsætning, men bruttoresultatet – som er omsætningen fratrukket variable omkostninger – steg fra 47 mio. kr. i 2010 til 57 mio. kr. i 2011. Det gav et overskud på 4,3 mio. kr. mod et underskud på 2,4 mio. kr. i 2010. Der er tale om Dansk Autohjælps bedste resultat i fem år, og koncernen betegner da også selv resultatet som tilfredsstillende.

2011 har for Dansk Autohjælp været præget af en omfattende oprydning og trimning af selskabet. Der er således indført en ny selskabsstruktur, organisationen er tilpasset, der er sket frasalg og fusioner og et nyt IT-system er blevet udrullet på Dansk Autohjælps stationer.

Den største ændring har været en fusion af selskaberne Dansk Autohjælp, Dansk Alarm, Dansk Sygetransport og Mobile Workforce. Det er sket med Dansk Autohjælp som det fortsættende selskab. Desuden er Dansk Autohjælps andel af selskabet Safetrans blevet solgt.

På medarbejdersiden har en øget automatisering af driften samt effektiviseringer og forenklinger gjort det muligt at reducere medarbejderantallet fra 110 til 105. Desuden er der igangsat en række aktiviteter, som skal øge medarbejderne trivsel, blandt andet frugtordning, sundere mad, opfordring til motion samt helbredstjek. Der er også udarbejdet guidelines for god omgangstone, medarbejderpolitik, rygepolitik og alkoholpolitik.

Mens 2011 altså har været præget af effektiviseringer og har budt på et nogenlunde konstant antal kunder, så vil Dansk Autohjælp i år satse på vækst. Det skal give flere aktiviteter og et større overskud.

Annonce